Novinky: Srpen 2017

 • Ehrlin Carl-Johan
  O slůněti, které chtělo usnout
 • Duddle Johny
  Piráti a mořská obluda
 • Auta 3 (Disney)
 • Letadla (Disney)
 • Velká šestka (Disney)
 • Flíček a jeho kamarádi
 • Krolupperová Daniela
  Jde sem lesem
 • Peroutková Ivana
  Anička v zahradě
 • Dahl Roald
  Danny, mistr světa
 • Segel Jason
  Noční můry 3
 • Lowry Lois
  Dárce
 • Rowling J.K.
  Fantastická zvířata
 • Šein Alexej
  Sedm kamenů
 • Bourdeaut Olivier
  Čekání na Bojanglese
 • Hošková Blanka
  Trojhra
 • Alpstein Ellen
  Sestry rudého slunce
 • Taylor Patrick
  Doktore, bacha na ženský!
 • Morrison J. B.
  Mimořádný život Franka Derricka
 • Loe Erlend
  Nákláďáky volvo
 • Jarchovský Petr
  Zahradnictví
 • Ferrante Elena
  Geniální přítelkyně
 • Urban Miloš
  Závěrka
 • Joffo Joseph
  Z Paříže do Paříže
 • Kettu Katja
  Můra
 • Lark Sarah
  Naděje na konci světa
 • Kornerová Hana Marie
  Druhý břeh
 • Třeštíková Radka
  Osm
 • Roberts Imogen
  Anatomie vraždy
 • Hawkins Paula
  Do vody
 • Thilliez Franck
  Smrtící DNA
 • Goffa Martin
  Štvanice
 • Baldacci David
  Mrazivá pomsta
 • Frost Mark
  Tajná historie Twin Peaks (thriller)
 • Kludská Dagmar
  Snář
 • Langhammerová Jiřina
  Jižní Čechy
 • Dubánek Martin
  Nové putování po Československém opevnění
 • Tučková Kateřina
  Fabrika
 • Juřík Pavel
  Šternberkové

Projekt: "Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka"

Vyberte ročník :

SKIP ČR vyhlašuje devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

V letošním roce se naše knihovna zapojila do tohoto projektu již pošesté. Zapojila se třída prvňáčků z Vyššího Brodu v počtu 21 dětí a 1. třída ze Základní školy Lipno nad Vltavou s 10 žáčky. Naše návštěvy probíhaly od října do konce června a ústředním tématem našich setkání byl tzv. „příběh knihy“, ve kterém se děti seznámily se vznikem knihy a to od prvotního nápadu spisovatele, přes kresby ilustrátora, tisk a doručení do knihovny se zastávkou v knihkupectví. Smyslem těchto setkání je přiblížit proces vzniku samotné knihy, uvědomit si rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou a přiblížit dětem knihovnu jako místo, které slouží nejen k půjčování knih.

 

Akce uskutečněné v rámci tohoto projektu:

 

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka - Příběh knihy (19. a 21.10.2016)

První setkání s prvňáčky se neslo v duchu seznámení se s knihovnou, s pravidly chování v knihovně, s prací knihovníka a s tím, jak se chováme ke knihám. Seznámili jsme se také s „Příběhem knihy“, který nám přiblížil vznik samotné knihy.

» Fotogalerie

Povídání o písmu (5. a 21.12.2016)

Druhé setkání s prvňáčky se neslo v duchu písma. Povídali jsme si o tom, s čím a na co se kdy psalo. Přenesli jsme se do dob pravěku, starého Egypta i Číny. Ukázali jsme si různé druhy dnešního písma a sami si pak vyzkoušeli, jaké to bylo být písařem ve starověkém Egyptě.

» Fotogalerie

Výroba ručního papíru (17.2. 2016)

V pátek 17. února jsme se sešli v Základní škole ve Vyšším Brodě, kde na nás již čekala paní učitelka Jaroslava Marešová. S její velkou pomocí jsme si totiž vyrobili ruční papír. Ještě dříve, než jsme přistoupili k samotné výrobě, pomohly děti natrhat noviny, které se posléze namočily, aby se rozmixovaly a my mohli použít z nich připravenou papírovinu. Děti sami si pak z papíroviny vytvořily dva listy ručního papíru, který bude následně použit k výrobě vlastní knihy.

» Fotogalerie

Návštěva komiksového scénáristy Daniela Vydry (15.3.2017)

K prvňáčkům zavítal ve středu 15. března komiksový scénárista Daniel Vydra, který dětem přiblížil tvorbu komiksu.

» Fotogalerie

 
 
 
 

Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka (25.4.2017)

Ilustrátor Adolf Dudek představil některé ze svých ilustrovaných knih a seznámil děti s prací ilustrátora.

» Fotogalerie

 
 
 
 
 

Výroba vlastní knihy (květen 2017)

Každá třída si zvolila téma k napsání a ilustrování knihy. Ilustrace se kreslily na ručně vyrobený papír, text se napsal na papír klasický. Vše se ručně sešilo. Tato kniha však zůstává knihovně. Lipenští prvňáčci se nechali inspirovat knihou Jiřího Havla - Co tu kvete, svítí, létá? Jejich kniha je pojmenována „Co tu kvete?“ a obsahuje obrázky a texty květin. Vyšebrodští prvňáčci se stali „malými básníky“.

Zároveň děti zpracovaly svůj vlastní komiksový příběh. Z těchto příběhů se sestavil sborníček.

» Fotogalerie

Návštěva tiskárny, Městské knihovny v Českém Krumlově a kamenného knihkupectví (8.6.2017)

S dětmi jsme se zajeli podívat do tiskárny v Černé v Pošumaví, kde nás srdečně přivítala rodina Černých. Tady jsme měli možnost podívat se do grafického studia a odtud do vlastní tiskárny, kde jsme mohli obdivovat tiskařské stroje v provozu. Velmi zajímavé povídání bylo provázeno názornými ukázkami. Odtud jsme pokračovali do Českého Krumlova, kde nás provedl Městskou knihovnou její ředitel pan Martin Nechvíle. Neopomněli jsme navštívit ani tamní knihkupectví Expedice.

» Fotogalerie

Návštěva knihovny cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě (20.6. a 27.6.2017)

Poslední návštěva, která byla pro děti připravena, byla návštěva klášterní knihovny, kterou nás provedla paní Lucie O´Suilleábhain. Zajímavě popovídala nejen o knihovně samotné, ale dovolila nám prohlédnout si zblízka několik starých knih.

» Fotogalerie

Pasování prvňáčků (20.6. a 27.6.2017)

Na úplný závěr došlo k pasování prvňáčků na čtenáře v městské knihovně. Prvňáčci museli přečíst připravený text. Až poté došlo ke složení čtenářského slibu, samotnému pasování a předání zasloužené odměny v podobě šerpy, diplomu, knihy, která byla vydána pouze pro tento projekt, a komiksového sborníčku.

» Fotogalerie

NA ZÁVĚR

S tímto cílem je projekt rozvíjen a s jeho uskutečněním mi pomáhají Ti, kterým bych chtěla nyní srdečně poděkovat. Mé první poděkování patří paní učitelce Jaroslavě Trojákové a paní učitelce Martině Mičanové, které na projekt přistoupily a začlenily jej do vyučování. Paní učitelce Jaroslavě Marešové, díky jejíž obětavosti můžeme vyrábět ruční papír. Našim hostům, komiksovému scénáristovi Danielu Vydrovi a ilustrátorovi Adolfu Dudkovi, na jejichž návštěvu děti rády vzpomínají a díky jejichž inspiraci nakreslily vlastní komiksy. Děkuji paní Lucii O´Suilleabháin za poutavé povídání o starých knihách a klášterní knihovně cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Velké poděkování tak patří převoru cisterciáckého kláštera Justinu Berkovi, který nám laskavě umožnil návštěvu klášterní knihovny. Ráda bych poděkovala i panu řediteli Městské knihovny v Českém Krumlově Martinu Nechvílemu za prohlídku knihovny. Děkuji knihkupectví Expedice v Českém Krumlově, že strpěli „nájezd“ třiceti prvňáčků. Velkým zážitkem nejen pro děti byla návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví a tady patří mé velké poděkování manželům Zdence a Josefu Černým za to, že nám tuto návštěvu umožnili a věnovali nám svůj čas. Díky jejich vstřícnosti a ochotě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Za děti i za sebe bych chtěla poděkovat za dárky, které jsme si odtud odvezli.

Děkuji Městu Vyšší Brod za finanční podporu tohoto projektu.

Ještě jednou Vám všem srdečně děkuji, protože bez Vás by tento projekt nebyl tím, čím je!

Tento projekt finančně podpořilo Město Vyšší Brod

Město vyšší Brod

Dále tento projekt proběhl za finančního přispění Ministerstva kultury v rámci grantového programu Knihovna 21. století pro rok 2017.

Rychlé odkazy

Projekty

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka Krokusiáda Lovci perel 2014 Listování
 

Výpůjční doba

Pondělí
8:00 – 12:30 13:00 – 18:00 Čtvrtek
8:00 – 12:30 13:00 – 18:00

Kontakt

Míru 250
Vyšší Brod
382 73

Telefon: 380 746 611
E-mail: knihovna@mestovyssibrod.cz

Knihovnice: Ouředníková Romana

Sídlo

Budova městské knihovny

Knihovna v současné době sídlí v prvním patře městského úřadu. Rozloha prostor, které knihovna nyní využívá činí 144 m2. Najdete tu oddělení dětské a oddělení pro dospělé.

Sponzoři

Tyto stránky mohly vzniknout díky sponzorům:

» Hotel Šumava
    (Vyšší Brod)
» Camp pod Hrází
    (Vyšší Brod)
» Restaurace u Candrů
    (Vyšší Brod)

Počet přístupů