Bible včera, dnes a zítra

Bible včera, dnes a zítra

24. 10. 2011

Ve dnech 24.- 27. října 2011 proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu putovní výstava Bible včera, dnes a zítra. Jsem ráda, že si tato výstava našla cestu do Vyššího Brodu a doufám, že se líbila všem, kteří výstavu navštívili. Podle odhadu se na výstavu přišlo podívat na 150 lidí, což je na naše město, skoro bych řekla, úctyhodná návštěvnost, zvláště, když vezmeme v potaz, že výstava trvala jen čtyři dny.

Myslím, že bylo na co se dívat. Velkým zážitkem bylo to, že jsme si mohli spoustu starých tisků „osahat“, což na výstavách nebývá zvykem. Nejen to ocenili žáci ZŠ, kteří výstavu navštívili. Proto bych chtěla učitelům, kteří s dětmi přišli, poděkovat. Mé poděkování také patří panu Zálešákovi za velmi pěkné úvodní slovo k vernisáži výstavy i panu Čížkovi ze Základní umělecké školy, který spolu s dětmi zajistil milé hudební vystoupení, čímž se velkou měrou zasloužili o příjemnou atmosféru, ve které se vernisáž nesla. Velké poděkování pak patří panu Hamrozimu a jeho přátelům, kteří s touto výstavou do našeho města zavítali.

Zpět