BIBLIO-BOX ANEB VRACEJ KNIHY KDYKOLI!

BIBLIO-BOX ANEB VRACEJ KNIHY KDYKOLI!

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BIBLIO-BOXU Biblio-box slouží k vracení knihovních jednotek (knih, časopisů) v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní dobu knihovny. Funkce vracení knih pomocí biblio-boxu je založena na důvěře mezi knihovníkem a uživatelem. Knihovna se zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z biblio-boxu odepsat uživateli z jeho čtenářského konta následující pracovní den. Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky (za případné opožděné vrácení dokumentů), zůstávají načteny ve čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě knihovny Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše. Výpůjční lhůta u zbývajících nevrácených dokumentů se automaticky neprodlužuje. Uživatel si může provedenou transakci ověřit také prostřednictvím svého čtenářského konta nebo se může informovat telefonicky či e-mailem. Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) se vrací pouze při osobní návštěvě v knihovně!!! Společenské hry se vrací pouze do knihovny. Prosíme, nevhazujte čtenářské průkazky a jiné předměty, než výše uvedené.

Zpět