Březen - Měsíc čtenářů 2010

Všichni návštěvníci knihovny mohli po celý měsíc využít 30ti minut internetu zdarma. Oproti loňskému roku se počet uživatelů internetu v tomto měsíci nepatrně snížil z 51 (rok 2009) návštěvníků na 47 (2010). Knihovna rovněž odprodávala vyřazené časopisy.

Připravena byla také anonymní anketa (pro děti i dospělé), která se ptala na spokojenost s poskytovanými službami, nákupem literatury, otevírací dobou atd. Vyplněných anketních lístků se sešlo poměrně málo. Vyplynulo z nich, že lidé jsou s knihovnou a jejími službami sice velmi spokojeni, ale postrádají bezbariérový přístup a někteří by uvítali přidání dalšího výpůjčního dne.

Děti navíc celý měsíc vyplňovaly anketu s názvem „Tuhle knihu bych ti doporučil/a“. Na připravené lístky vypisovaly údaje a stručný obsah knihy, která je v poslední době nejvíce zaujala a snažily se ostatním zdůvodnit, proč sáhnout právě po tomto svazku. „Doporučenky“ byly vyvěšeny v dětském oddělení a přibývaly dokonce i po ukončení měsíce čtenářů.

Noc s Andersenem „Kódy, šifry, tajná písma“

Nocování s Andersenem jsme si zopakovali již pošesté. Tentokrát nás bylo 18 (16 dětí a 2 dospělí) a večer jsme věnovali kódům, šifrám a tajnému písmu. Zapátrali jsme v historii šifrovaných zpráv, několik si jich děti samy rozluštily.

Nechybělo kreslení mapy k pokladu „neviditelným inkoustem“ (tedy citronovou šťávou), který se „zázračně“ objevil po zahřátí papíru nad plamenem svíčky. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na morseovu abecedu a tajnou zprávu „vyblikanou“ baterkou.

Každý si navíc v průběhu večera vyrobil vlastní šifrovací kotouč, soutěžilo se i v sestavování slov z rozstříhaných písmenek...

Ráno jsme posnídali čokoládové koblížky z místní pekárny a předali ceny. Pro tři vítěze soutěžního klání z předchozího večera byly připraveny knihy Svět dětí, pro ostatní nocležníky drobná odměna.

Zpět