Březen - Měsíc čtenářů 2013

Besedy

Ve čtvrtek 7. března jsme mohli u prvňáčků v rámci projekut Knížka pro prvňáčka přivítat vzácného hosta - ilustrátora dětských knih pana Adolfa Dudka. Pro děti měl pan Dudek připravený moc pěkný program, který je seznamoval nejen s prací ilustrátora, ale sami si mohly vyzkoušet, jak snadné je kreslit pomocí základních geometrických tvarů. Program byl velmi poutavý, nejen proto se děti rády zapojily. A zapojily se nejen děti, ale i paní učitelka.

Vedle besedy pro prvňáčky se uskutečnily i dvě besedy pro žáky 7. - 9. tříd. Program určený právě žákům 2. stupně nese název NEHULÍME KRESLÍME.

„Kreslíme pomocí základních geometrických tvarů s humorem a vědomím, že to každý zvládne. Zároveň se žáci dozví, co se skrývá pod pojmem ilustrátor, jaká je jeho náplň práce a proces tvorby skrývající se za hotovými knihami, které mají doma.Vystoupení je zakončeno kreslenými hádankami, které rozvíjí fantazii a představivost.“

Autorova slova o programu

Program byl nejen poučný a zajímavý ale i velmi akční a o legraci nouze zcela jistě nebyla.

Přijďte si hrát

Po malé odmlce jsme se s dětmi a maminkami sešli v březnu hned dvakrát. Poprvé, 12. března jsme si povídali, jaká zvířátka potkáme u vody. Prohlédli jsme si obrázky z knihy, přečetli pár básniček a trochu si i zamalovali. V jednom koutku dětského oddělení nám protéká potůček a mi tu najdeme nejen čápa, ale i hejno ryb a žabky kamarádky.

Podruhé jsme si povídali o blížících se velikonocích. A hodně jsme toho stihli udělat. Namalovali jsme si rozkvetlé kočičky, mísu plnou velikonočních vajíček a vajíčka jsme si i ozdobili. Domů si každý odnesl kousek jara - malou primulku.

Posezení se čtenáři - seniory

Čtenáři - senioři se sešli v knihovně ve středu 20. března. Letos se toto setkání konalo poprvé. Při malém občerstvení jsme si popovídali nejen o zajímavých knihách. Při této příležitosti jsem také mohla navštívit i naše dvě nejstarší čtenářky, paní Hájíčkovou a paní Mazákovou. Obě dámy jsou, i přes svůj pokročilý věk, velmi čilé čtenářky a já jim přeji, aby jim to ještě dlouho zůstalo.

Návštěva družiny

Ve středu 27. března zašly do knihovny děti z 1. oddělení školní družiny. Jelikož letos oslavíme významné 90. výročí narození známé ilustrátorky dětských knih - paní Heleny Zmatlíkové, povídali jsme si hlavně o ilustrátorech.

Sezení jsme začali luštěním křížovky, v jejíž tajence jsme vyluštili jméno již zmíněné ilustrátorky. Křížovka byla laděná velikonočně. Po vyluštění tajenky jsme shlédli tři krátké dokumenty o známých českých ilustrátorech - Mikoláši Alši, Zdeňku Burianovi a Lucii Seifertové. Poté bylo dost času seznámit se s ilustracemi dalších deseti českých ilustrátorů.

Děti čtou dětem

Letos jsem tuto akci uspořádala podruhé. Cílem těchto akcí je sblížit starší a mladší děti prostřednictvím knih a jejich hrdinů. Letos jsem zaměřila dvě čtení na děti z Mateřské školky. Těm četli žáci třetích tříd. Další dvě čtení měli žáci devátých tříd s druháky.

27. března

Třída paní učitelky Čížkové navštívila sluníčka v mateřské školce. Děti přečetly dvě pohádky s názvy O hloupé huse a O neposlušném kohoutkovi. První pohádku děti doplnily vlastnoručně nakreslenými obrázky. Mladší děti pozorně poslouchaly a ani nedutaly.

Ve stejný den navštívily předškoláčci ve škole třetí třídu paní učitelky Rabochové. Děti s paní učitelkou pro ně připravili nejen pohádku ale i písničku a na začátek i pár slovních hříček na procvičení jazýčků. Jelikož se četla Rybářská pohádka, odnesly si děti i namalovanou rybičku, kterou dostal od třeťáků každý, včetně paní učitelek i paní knihovnice.

12. dubna

V pátek se konalo společné čtení druháků s deváťáky. Druháčci se připravili na návštěvu 9.A. a 9.B. V prvním čtení zazněly pohádky Václava Čtvrtka: O víle Amálce a Jak Česílko překazil knížepánovi svatbu. V průběhu čtení zazněly otázky, na které odpovídali žáci druhé třídy. Starší pak vysvětlili význam několika slov z pohádky jako: třasovisko, klempírovat či puškvorec. Po pohádce jsme se seznámili stručně se životopisem Václava Čtvrtka a následoval mezitřídní souboj, ve kterém se zjistilo, které z družstev dávalo větší pozor.

Ve druhém čtení zazněly pohádky Ondřeje Sekory z knihy Ferda mravenec a z knihy Brouk Pytlík. I tady se v průběhu textu dávaly otázky. Opět jsme se seznámili se životopisem spisovatele a znovu se soutěžilo. Dokonce zbyl i čas na společné skládání obrázků.

Odměnou pro všechny děti, a to nejen pro ty jež, četly, ale i pro malé posluchače, byly malé knížečky z nakladatelství Triton. Každý si mohl vybrat ze čtyř roztomilých pohádkových příběhů. Nejstarší čtenáři si odnesli jako odměnu sladkost.

Všechna čtení se moc povedla a já jsem ráda, že děti mohly spolu strávit příjemný čas. Myslím, že nejen školkové děti si to užívaly. Užívala jsem si to i já, když jsem viděla tu spoustu šikovných čtenářů. Chtěla bych moc poděkovat všem učitelkám, paní Rabochové a paní Čížkové, paní Lacinové a paní Markové, které si čtení s dětmi připravili. Byla to jistě práce navíc, ale myslím, že odměnou bylo vstřícné příjetí nejen od mladších dětí. Mé poděkování patří i do Mateřské školky za to, že jsem mohla tuto akci uskutečnit. DĚKUJI.

Zpět