Březen - Měsíc čtenářů 2014

Březen - Měsíc čtenářů 2014

Po celý měsíc měli noví čtenáři roční registraci zdarma. Tuto nabídku nevyužil žádný z občanů.

Dostaveníčko se spisovateli

… proběhlo v úterý 4.3. u třeťáků. Již počtvrté jsme se s třeťáky setkali, abychom si představili českou spisovatelku - paní Ivonu Březinovou. Děti dostaly do každé lavice rozstřihané obrázky. Poté, co je složily, se objevily obaly autorčiných knih. Z některých jsme si přečetli i krátkou ukázku. Nejvíce děti zaujala ukázka z knihy Začarovaná třída, kterou si nyní čtou s paní učitelkou ve třídě.

Březnové čtení s výtvarnou dílničkou

…se uskutečnilo v úterý 18.3. Tentokrát se nás sešlo 16, abychom si vyrobili záložku do knihy. Menší děti si záložky vyrobily pomocí bramborových tiskátek. A protože byly rychlejší, než ti starší, namalovaly i svého nejlepšího kamaráda ze školky. Starší děti si záložku vyšily a docela si to užily. Malé občerstvení nás připravilo na čtení. Tentokrát jsme si přečetli ukázku z knihy Evy Papouškové Kosprd a Telecí - o dvou kamarádech s trochu nešťastnými jmény, ale za to se spoustou nápadů, jak přežít pobyt ve školce.

Posezení se čtenáři seniory

… - středa 19.3. V knihovně jsme se setkali, abychom společně strávili příjemné odpoledne nejen u kávy. Přivítala jsem zde i milého hosta - paní Gallistlovou, která nám zajímavě povyprávěla o esenciálních olejích a jejich užití. Příjemné bylo i to, že jsme mohli některé z nich použít. A tak knihovnu provoněla levandule, máta a citron.

Bohužel nám na povídání o knihách již nevyšel čas. Určitě příště.

Setkání se spisovatelem

… proběhlo v pondělí 24. března, kdy do knihovny zavítala paní Veronika Gallistlová. Seznámila nás s esenciálními oleji, s jejich užitím i účinky. Na místě jsme si mohli vyzkoušet hned sedm olejů. Myslím, že jsme všechny odcházely příjemně naladěny.

Beseda o Vzniku a historii českého komiksu

… byla určena žákům 9. třídy a proběhla v úterý 25. března.

Beseda navazovala na Besedu o historii a vzniku světového komiksu. Tentokrát jsem se zaměřila na domácí scénu nejen minulou ale i současnou.

Děti čtou dětem

… - v tomto roce pořádám čtení již potřetí. Letos se do ní zapojili žáci 9.,7., 3. a 2.třídy, spolu s dětmi v Mateřské školce.

27. března

Ve čtvrtek 27.3. četli sedmáci dětem ve sluníčkách a v beruškách. Připravili si pro ně pohádky z knihy Michala Černíka - Za zvířátky do pohádky. Ve sluníčkách se četla pohádka Jak se tučňáci styděli v beruškách zase pohádka Každý umí něco jiného. Obě pohádky doprovázely kresby, které sedmáci sami nakreslili.

Malé děti byly velmi pozorné. Dokázaly odpovědět i na otázky, které po přečtení dostaly.

28. března

V pátek 28.3. četli třeťáci předškoláčkům, kteří za nimi přišli do školy. Slyšeli jsme dvě pohádky o Křemílkovi a Vochomůrkovi a to Jak rozpálili ohnivého mužíčka a Jak vezli čtyři kameny. Děti s paní učitelkou měly připravené otázky, na které předškoláčci odpovídali. Spolu si vystříhali a vybarvili houby, které Křemílek a Vochomůrka posbírali po lese. Zazněla i písnička a nakonec dostali předškoláčci od svých nových kamarádů náramky přátelství, omalovánky a malé překvapení.

Předškoláci nyní už ví, že nebudou v září ve škole sami. Budou tu mít kamarády čtvrťáky.

Protože malí byli velmi šikovní, dostali ode mne na památku malou knížečku. Velcí si za odměnu, že čtení nacvičili, odnesli záložku. Ale odměna není to hlavní, co si přeji, aby si děti ze Čtení odnesly. Ráda bych, abychom si tu chvilku, co budeme spolu, užili. A já doufám, že si ji dnes užili opravdu všichni. Já určitě ano.

Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Markové a paní učitelce Lacinové, které s dětmi Čtení nacvičili, za jejich čas, trpělivost a ochotu. Stejně tak děkuji paním učitelkám ve školce, že nám umožnili se s dětmi sejít.

Vyhlášením čtenářské amnestie v týdnu 24.- 28. března ukončila vyšebrodská knihovna Březen jako měsíc čtenáře.

Zpět