Březen - Měsíc čtenářů 2015

I letos si knihovna připravila několik akcí pro své čtenáře.

Po celý měsíc měli noví čtenáři roční registraci zdarma – toho využili 3 děti a 1dospělý. Na celý měsíc byla vyhlášena čtenářská amnestie - odpuštění poplatků za pozdní vrácení knih a časopisů.

Beseda: ZAPOMENUTÝ HOLOCAUST

Letos slavíme 70 let od ukončení 2. sv. války. O židovském holocaustu se píše hodně. O romském holocaustu s toho moc neví. Proto jsme do Vyššího Brodu pozvali hosta Mgr. Petra Lhotku, který se tímto tématem zabývá již 15 let. V odpoledních hodinách s tímto tématem seznámil žáky 9. třídy místní Základní školy. Ve večerních hodinách pak zájemce z řad dospělých.

DĚTI čtou DĚTEM

Již potřetí se v rámci Března – měsíce čtenářů čte. I letos se sejdou mladší děti se staršími nad knihou dle vlastního výběru. Zazní hlavně pohádky, pohádkové příběhy i pověsti.

PÁŤÁCI ČTOU PRVŇÁKŮM

Páťáci si letos připravili program pro prvňáčky. A musím přiznat, že se jim nad míru vydařil. Vybrali si totiž Pohádky z pařezové chaloupky. Na úvod nám zazněla hrou na flétnu známá znělka z televizního večerníčku. Pak následovali pohádky o Křemílkovi a Muchomůrkovi. Poté se děti prvňáčků zeptali na pár věcí, aby zjistili, jestli dávali pozor. Jelikož nám ještě zbyl čas, shlédli jsme pohádku o tom, Jak Křemílek a Vochomůrka šili kalhoty. Rozloučili jsme se znělkou z večerníčku. Každý prvňáček si odnesl domů krásně namalovaný obrázek.

Moc děkuji paní učitelce Schlegelmichové.

DEVÁŤÁCI ČTOU DRUHÁKŮM - DRUHÁCI ČTOU DEVÁŤÁKŮM

Druháci s deváťáky si letos připravili společné čtení. Při společném setkání začali deváťáci, kteří četli z knihy Valerie Thomasové o čarodějce Winnie – oblíbené to knize druháků. Šlo jim to skvěle, dramatizace byla fantastická. I tady se kladly druhákům otázky, aby se zjistilo, zda dávali pozor. A dávali.

A co druháci? Pro každého deváťáka měli připravenu záložku. Na tu si pak všichni psali názvy pohádek, které měli uhodnout. Celkem se četlo sedm krátkých pohádek z knihy Pohádky a povídky pro malé čtenáře. Zazněla pohádka – Zahrajeme si, Chytrá kůzlátka, Jak včelička zachránila králíčka, Lev a myš, Pohádka o slepičce, Mášenka a medvěd a Liška a čáp.

Moc děkuji za přípravu paní učitelkám Čížkové a Schlegelmichové.

TŘEŤÁCI ČTOU SEDMÁKŮM

V úterý 17.3. jsme se sešli ve třídě třeťáků. Jako první četli třeťáci sedmákům. Zvolili se dva příběhy ze starého zákona a to o Mojžíšovi a Noemově arše. Čtení prokládali písničkami i otázkami, aby zjistili, zda sedmáci dávají pozor. Kupodivu dávali.

Děkuji třeťákům i paní učitelce Procházkové za velmi povedené čtení.

SEDMÁCI ČTOU TŘEŤÁKŮM

V úterý 24.3. jsme se sešli ve třídě třeťáků. Druhé úterý přišli na řadu sedmáci. Třeťáci ve svém čtení nasadili velmi vysokou laťku, byla jsem proto velmi zvědavá, jak se s tím poperou „sedmáci“. Ti si připravili české pověsti z knihy Martiny Drijverové České pověsti pro malé děti. A tak nám zazněla pověst o Praotci Čechovi, Silném Bivojovi, Libuši a Přemyslovi, Bruncvíkovi, Králi Ječmínkovi a o Karlově mostě. Na závěr měli pro třeťáky připravený kvíz, aby zjistili, zda i oni tentokrát pozorně poslouchali. Obě čtení byla skvělá!

Ani sedmáci nezaostali. Perfektní. Děkuji paní učitelce Kajerové.

OSMÁCI ČTOU PRVŇÁKŮM

V pátek 27.3. navštívili prvňáky osmáci. I osmáci sáhli pro inspiraci do knih Václava Čtvrtka. I jim učarovali Křemílek s Vochomůrkou a jejich příběh jak našli housličky.

Děkuji panu učiteli Marešovi a paní učitelce Lacinové.

PŘEDŠKOLÁČCI U ČTVRŤÁKŮ

Poslední Čtení proběhlo ve středu 15.4. ve třídě čtvrťáků, kde je navštívili předškoláčci. Čtvrťáci si pro děti připravili moc pěkný program. Začali jsme znělkou z večerníčku, který letos oslaví 50 let. Čtvrťáci si pak připravili čtení ze tří večerníčků a to: Jak Křemílek a Vochomůrka hledali poklad, O Štaflíkovi a Špagetce – Jak to začalo a poslední čtená pohádka se nazývala Dlouhá z knihy Příhody včelích medvídků. Po každé pohádce zazněly dvě otázky, aby se zjistilo, zda předškoláčci dávali dobrý pozor. Poté si děti zahrály večerníčkovské pexeso. Čtvrťáci také nakreslili obrázky svých oblíbených postav z večerníčků. Jeden si děti odnesly i do školky. Na konec jsme se podívali na oblíbený večerníček Boba a Bobka. Skvěle připravené!

Moc děkuji za velmi milý program paní učitelce Markové.

Letos četlo 284 dětí!

Březnové čtení

Ve středu 25.3. jsme se sešli u dalšího podvečerního čtení. Protože se nás sešlo málo, hlavně se tvořilo. Naším tématem bylo jaro. Seznámili jsme se s jarními květinami a pak jsme si některé z nich vytvořili. Nakonec jsme si přečetli pohádky: Když všechno kvete a Povídání o jaru.

Setkání se spisovateli

Březnové setkání se spisovateli pro prvňáčky v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Na návštěvu k nám zavítali spisovatelé pan Roman Kozák a pan Ivo Stehlík, oba autoři pohádek pro děti i knih pro dospělé. Oba přiblížili dětem práci spisovatele a velmi mile povídali o svých zkušenostech se psaním nejen pohádek.

Závěr

I letošní březen se vydařil a myslím, že nabízený program nezaostal v ničem pozadu. Velmi dobrý pocit mám z proběhnutých setkání dětí a jejich čtení. Po každém vydařeném sezení věřím, že to vše mělo smysl. O to více si vážím všech, kteří jsou do této akce zapojeni. Letos četlo 284 dětí.

Proto bych na samý závěr chtěla poděkovat všem čtenářům, kteří se se svým programem zapojili a v neposlední řadě i všem učitelům, kteří s dětmi program připravili.

Zpět