Březen - Měsíc čtenářů 2016

Březen - Měsíc čtenářů 2016

Další Březen jako měsíc čtenářů je za námi.

Po celý měsíc měli noví čtenáři roční registraci zdarma. Toho využily 4 děti a 3 dospělí čtenáři. Na celý měsíc byla vyhlášena i ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE, kterou využili nicméně všichni „hříšníci“, kterým byly odpuštěny poplatky za pozdní vrácení knih a časopisů.

V úterý 8. března se konala beseda z cyklu věnovanému k 90. výročí naší knihovny Procházka po zříceninách jihočeských hradů s Mgr. Jiřím Cukrem. Naše procházka začala na Vítkově kameni a vedla nás přes všechny jihočeské okresy. Své putování jsme zakončili na nám známých hradech na Malši.

V úterý 15. března proběhlo další z našich podvečerních sezení. Březnové čtení bylo na téma jaro. Povídali jsme si o prvních jarních květinách, zopakovali jsme si, kteří ptáci neodlétají do teplých krajin, a samozřejmě jsme tvořili. Vedle tradiční výzdoby jarních květin si děti vyrobily skleněná kuřátka, které mohou použít jako zásobník na pastelky.

V úterý 22. března jsem k nám pozvala hosta - paní Jiřinu Halmlovou. Výtvarné dílničky organizuji v rámci podvečerních čtení, kdy jako zpestření k četbě si vyrobíme něco „malého“. Tentokrát jsme vyráběli něco „velkého“. Papírové krabičky polepené látkou vyšly fantasticky. Paní Halmlová nám nejen ukázala, jak se krabičky vyrábějí, ale pomohla nám i krabičky vyrobit.

Návštěva u berušek v MŠ - středa 2.3. - Povídání na téma pohádky

Ráda jsem přijala pozvání podívat se za nejmenšími dětmi do Mateřské školy. Protože si děti povídají o pohádkách, byla i má návštěva na téma pohádky. Každý jsme si řekli, jakou máme nejoblíbenější pohádku. Trochu jsem si vyzkoušela, jak děti znají postavičky z televizních večerníčků. Složili jsme si i puzzle vytvořených z obalů knih pohádek. A z jedné z nich O čertovi, jsme si přečetli úryvek. Knihy, co jsem přinesla na ukázku, zůstaly dětem nějaký čas na prohlížení. Na závěr si děti odnesly domů malou knížečku z nakladatelství Triton. Musím děti pochválit, byly moc šikovné a tak z půl hodinové návštěvy se vyklubala celá hodina. Děti také nakreslily krásné obrázky. Ve čtvrtek 31.3. zavítaly děti z třídy berušek do knihovny. Hlavním důvodem byly jejich obrázky, které namalovaly po mé návštěvě u nich ve třídě. Téma obrázků bylo jasné – pohádky. Samozřejmě, že zbýval čas i na prohlédnutí některých knih.

Beseda o bulimii a anorexii pro 7.A - pátek 4.3.

Tentokrát si mě do školy pozvali sedmáci, abychom si popovídali o dnes poměrně vážném tématu bulimie a anorexie. I takováto témata jsou předmětem besed. Beseda začala úryvkem z knihy Gabriely Weissové F50, dívky, která se úspěšně vyléčila z bulimie. V připravené prezentaci jsme si přiblížili příčiny, průběh a následky těchto nemocí. Na konci hodiny byly k nahlédnutí knihy s touto tématikou, které máme v knihovně k vypůjčení.

Setkání se spisovateli - úterý 22.3.

V úterý 22. března k nám zavítala spisovatelka Klára Smolíková. Paní Smolíková přiblížila dětem svět komiksu. Děti se hlavně naučily, jak se v něm vyjadřují postavy a jak můžeme vyjádřit různé zvuky či samotný děj. K tomu nám pomohli postavičky ze spisovatelčiny knihy Na hradě bradě. Akční dvouhodinovka, kdy i samotné děti se mohly zapojit do tvorby komiksu. Návštěva proběhla v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.

DĚTI čtou DĚTEM

Akce, kdy starší děti čtou mladším a naopak.

ČTVRŤÁCI ČTOU DRUHÁKŮM

V úterý 15. března se sešli druháci u čtvrťáků, kteří si pro ně připravili čtení z dětské bible. Příběh o Ježíši a jeho apoštolech, příběh o Lazarovi nebo Poslední večeře bylo malé připomenutí toho, proč slavíme velikonoce. Čtvrťáci své čtení zpestřili písničkami a hrou na kytaru. Na konec měli připraven pro druháky krátký úkol. Musím čtvrťáky velmi pochválit, měli své „čtení“ opravdu moc hezky připravené a samozřejmě musím velmi poděkovat paní učitelce Procházkové, které čtení s dětmi připravila.

DEVÁŤÁCI ČTOU PRVŇÁKŮM

Ve středu 23. března zavítali deváťáci k prvňáčkům. V rámci našeho projektu si pro ně připravili dvě pohádky - O třech kůzlátkách a O Budulínkovi. Na oplátku se prvňáčci pochlubili, jak umí číst oni. A byli šikovní.

ŠESŤÁCI ČTOU PRVŇÁKŮM

Ve středu 23. března zavítali šesťáci k prvňáčkům. V rámci našeho projektu si pro ně připravili pohádky ze známého večerníčku Pohádky z pařezové chaloupky. A tak jsme si poslechli pohádku o tom, jak Křemílek s Vochomůrkou otvírali studánku, jak si zasadili semínko a jak měli hodiny s jednou ručičkou. Na oplátku se prvňáčci pochlubili, jak umí číst oni. Krásně přečetli pohádku O třech kůzlátkách a O slepičce. Úžasným úvodem i závěrem čtení byla melodie ze známého večerníčka v podání dvou fléten a houslí.

DRUHÁCI ČTOU ČTVRŤÁKŮM

V úterý 5. dubna se opět sešli druháci (2.B) u čtvrťáků. Čtení si ale připravili druháci pro čtvrťáky. Začali krátkými rýmovačkami, do kterých měli čtvrťáci doplnit chybějící slovo tak, aby se verš rýmoval. Tím bylo nadneseno téma čtení - zvířata. Dalším úkolem pro čtvrťáky bylo uhodnout název přečtené pohádky – Jak koťátko zapomnělo mňoukat. Pak následovaly dvě bajky – Dva kohouti a Zeus a opice, z nichž plynulo jisté ponaučení. Skvělé čtení bylo zakončeno písničkou Zdeňka Svěráka Svátek zvířat, na kterou si všichni společně zatančili.

DRUHÁCI ČTOU OSMÁKŮM

V úterý 12. dubna se sešli osmáci s druhou třídou druháčků. Své čtení jako první začali právě druháčci. Přečetli příběh hraboše Prcka o tom, jak ho tatínek poslal do světa. Pak položili osmákům otázky, jestli ví, co je to zlaté dno nebo jak sami prožívají dospívání. Jelikož je hlavní hrdina hraboš a v příběhu vystupuje celá hraboší rodinka, vyrobily se děti krásné masky. Osmáci na oplátku přečetli dětem tři kapitolky z knihy O letadélku káněti, takže se seznámili s hlavními postavami knihy.

TŘEŤÁCI ČTOU PÁŤÁKŮM

Třeťáci si připravili čtení pro své kamarády z páté třídy. Děti sami si vybraly úryvek z knihy Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu, ze které přečetly kapitolku Skříňka mudrců. Musím velmi pochválit to, jak čtení zdramatizovaly a připravily si i rekvizity.

PÁŤÁCI ČTOU TŘEŤÁKŮM

V úterý 3. května proběhlo poslední čtení z projektu Děti čtou dětem. Na závěr si své vystoupení připravili páťáci a já je musím pochválit, protože bylo vidět, že si je pečlivě připravili. Tematicky nám připomněli výročí Karla IV. Na úvod zazněla pověst z knihy Martiny Drijverové České pověsti pro malé děti o stavbě Karlova mostu, dále jsme si poslechli o Novém městě, O Faustově domě a Nekázance. Ke každé pověsti byly připraveny otázky, aby se zjistilo, zda třeťáci dávali pozor. Juditka si připravila krátkou prezentaci o Karlu IV. A Jakub H. připravil ke zhlédnutí tři videa z cyklu Dějiny udatného českého národa. Nakonec čekal třeťáky malý kvíz, jehož otázky vycházely z videí. Na závěr mezi nás zavítal sám Karel IV., který vyhlásil a odměnil nejúspěšnější řešitele kvízu.

Celkem se letos do čtení zapojilo 220 dětí.

Všechna čtení byla velmi povedená a mám mezi nimi své favority. Musím ale říci, že oceňuji snahu všech čtenářů a všem jim děkuji za velmi příjemné zážitky ze společného čtení. Doufám, že i oni si je užili. Na samotný závěr bych chtěla velmi poděkovat všem učitelům prvního stupně a českého jazyka za to, že se letos opět s dětmi do tohoto projektu zapojili a věnovali tomuto projektu svůj čas. Děkuji!

Zpět