Březen - Měsíc čtenářů 2017

Již 8 let slavíme březen jako měsíc čtenářů. A co v březnu jsme pro vás v knihovně přichystali?

Po celý měsíc měli i letos noví čtenáři roční REGISTRACI ZDARMA.

I tentokrát byla vyhlášena na celý měsíc ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE - odpuštění poplatků za pozdní vrácení knih a časopisů.

Klára Smolíková na návštěvě – 28.2.2017

I letos k nám zavítala spisovatelka Klára Smolíková. Její beseda ke tvorbě komiksu zpestřila vyučování třeťákům, kteří si poslechli a také si vyzkoušeli, jak se takový komiks tvoří. Čtvrťáky a šesťáky paní spisovatelka seznámila se svou spisovatelskou prací a svými knihami, zejména pak s knihou Zločin mezi dinosaury.

Březnové podvečerní čtení – pondělí 13.3.2017

V pondělí 13. března jsme se opět sešli u Březnového podvečerního čtení, které se neslo v duchu jara. Připomněli jsme si první jarní květiny. Přečetli jsme si, jak přivítal jaro skřítek Medovníček. Vyrobili jsme papírové sněženky, které nám budou připomínat jaro v knihovně. Po malém občerstvení jsme se seznámili s čarodějkou Lenkou, jejími kamarády i s tím, jak se jmenuje její kouzelná kniha.

Setkání s Danielem Vydrou – středa 15.3.2017

15. března ve středu k nám zavítal komiksový scénárista Daniel Vydra, který prvňáčky seznámil s tvorbou komiksu. Komiksový workshop pro prvňáčky se konal v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.

Březnové Klubíčko – 29.3.2017

Ve středu 29. března jsme se setkali s maminkami a jejich ratolestmi při společném setkání Klubíčka. S dětmi jsme si povídali o jaru, prohlédli jsme si jarní květiny a mnohé z nich i vybarvili. Přečetli jsme si krásné básničky právě o jarních květinách. Nechybělo malé občerstvení a volná zábava. Na rozloučenou si každé dítko neslo tomu jeden tulipán.

DĚTI čtou DĚTEM

Již pošesté. Do tohoto projektu se letos zapojilo všech 10 tříd, tj. 243 žáků.

3B čte 5A

Letošní Čtení zahájili žáci 3.B, kteří četli páťákům z knihy Mach a Šebestová ve škole, kapitolu o slušném chování. Vedle čtení bylo zodpovězeno několik otázek. Nejtěžší byl úkol, kdy se muselo přečíst souvětí o 30 větách bez klesnutí hlasu.

5A čte 3B

Třeťáci nasadili vysokou laťku ohledně Čtení, proto jsem byla zvědavá, jak se s ním poperou páťáci. Děti si pro společné čtení vybrali knihu Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu, ze které zazněl úryvek. Nejprve byla třeťákům představena sama autorka i některé z jejích knih. Po přečtení ukázky, do kterého se zapojili všichni žáci, museli třeťáci vyřešit malý jazykový úkol. Skvěle připravené čtení! Děkujeme.

7A čte 2A

Další společné čtení proběhlo ve středu 29. března, kdy se sešli druháci se sedmáky. Čtení uvedla melodie z filmu Harryho Pottera, kterou zahrála děvčata na flétnu a klavír. Tím začali sedmáci své čtení z knihy Valerie Thomasové o čarodějce Winnie a jejím trápení s počítačem.

2A čte 7A

Na oplátku druháci přečetli tři krátké pohádky z knihy Františka Kárnika Tři kohouti. Všichni druháčci připravili pro své spolužáky tematické záložky do knihy.

8.A

Osmáci se zapojili do letošního čtení kresbou obrázků na motivy knihy Valerie Thomasové Čarodějka Winnie. Obrázky dostali druháčci.

4.A čte 6.A

Pomyslnou štafetu v projektu Děti čtou dětem převzali žáci 4.A, kteří si připravili čtení pro šesťáky. Zazněl africký příběh Leť orle. Na něj navazovaly otázky a odměna za správné odpovědi. Moc hezky připraveno.

6.A čte 4.A

Dnes na oplátku zavítali čtvrťáci k šesťákům, kteří si připravili dva texty: Král a Lupič a O bídě. K nim si šesťáci připravili křížovky. I čtvrťáci, kteří správně vyřešili všechny úkoly, byli odměněni.

3.A čte 2.B

V úterý 11. dubna se sešli žáci při dalším společném čtení. Třeťáci si připravili text Zbyňka Malinského Jak skřivan probudil jaro. Ani třeťáci neponechali nic náhodě a vyzkoušeli si, jak druháčci poslouchali text. Na všechny otázky dostali správné odpovědi. Jedním z úkolů bylo nakreslit i svého oblíbeného ptáčka. Jednoho ptáčka, kterého třeťáci vyrobili, pak obdržel každý druhák.

2.B čte 3.A

Trochu netradičně pojali své čtení druháci. Každý z nich si předem vybral knihu, kterou třeťákům představil a nabídl ji ke společnému čtení, tím se vytvořily dvojice, které spojovalo téma představené knihy. Knihu si dvojice společně prolistovala a přečetla si i některé pasáže. Poté si děti společně vyplnily pracovní list, na kterém uvedly téma knihy, její zajímavost a informaci z knihy, kterou nevěděly. Četly se totiž knihy o zvířatech, o strojích, o zvířecích zvucích atd.

NA ZÁVĚR

Šesté společné čtení skončilo. I v tomto roce byla čtení velmi pěkná a to nejen výběrem knih, ale i zpracováním. Zazněly úryvky z knihy Mach a Šebestová, africký příběh Leť orle, úryvek z knihy Děti z Bullerbynu nebo o čarodějce Winnie a jejím trápení s počítačem, příběh Zbyňka Malinského Jak skřivan probudil jaro, příběhy Král a Lupič a O bídě nebo příběhy z knihy Františka Kárnika Tři kohouti. Plnily se úkoly, kvízy nebo křížovky, Odpovídalo se na otázky. Mnohé příběhy doprovázely obrázky či hra na hudební nástroje. Každý ze čtenářů si odnesl záložku a děti z prvního stupně i malou knížečku z nabídky nakladatelství Triton jako připomínku na společné čtení. A já doufám, že vedle záložky si každý, který strávil nad úryvky z knih společné chvíle se svými kamarády, si jich užil.

Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se letos tohoto projektu zúčastnili právě za tyto příjemné chvíle. Paním učitelkám děkuji za čas, který se svými žáky těmto čtením věnovaly.

Zpět