Děti čtou dětem 3.A a 5.A

Děti čtou dětem 3.A  a 5.A

31. 5. 2019

Letos je to již po sedmé, co se děti setkali při tomto projektu. V minulosti se zapojily všechny třídy, letos to byly jen třeťáci a páťáci. O to víc si vážím toho, že byli ochotni spolu strávit čas nad textem psaným či mluveným. Počasí nám přálo, proto jsme se setkali v klášterní zahradě. Samotný moderovaný program začali páťáci. Kamarádi z 3. třídy tak museli po krátkých úryvcích uhodnout naše tři známé pohádky. A tentokráte se hodně recitovalo, což bylo skvělé. Odměnou byly ručně malované záložky. Třeťáci si připravili práci do skupin. Každá skupina se věnovala jednomu z řemesel. K seznamovacímu textu byly připraveny obrázky s různými úkoly. Děti namalovaly ke každému řemeslu jeho erb.

Děkuji všem, kteří si dnes zpříjemnili vzájemný čas nad textem poučným i zábavným. Děkuji také paní učitelce Ivaně Markové a Jarce Trojákové za to, že i letos se s dětmi zapojili do tohoto projektu. Děkuji.

Zpět