Dotkněte se historie

Dotkněte se historie

23. 10. 2014

Ve čtvrtek 23. října 2014 od 10 – 17 hodin proběhla v Zasedací místnosti MěÚ výstava starých tisků. Výstava proběhla ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou, kdy k nám zavítali zaměstnanci historického fondu Jihočeské vědecké knihovny v čele s jejím vedoucím panem Jindřichem Špinarem. Přivezli sebou pět vzácných starých tisků, k nimž bylo možno dostat nejen odborný výklad, ale bylo možné si jimi i zalistovat. Byla to jedinečná příležitost ptát se odborníků i listovat starými tisky.

Výstava byla velice úspěšná. Během dne ji navštívilo 155 žáků a dalších 30 zájemců o staré knihy. Bezprostřední reakce na ni byly velmi kladné, což mne velmi potěšilo.

Zpět