Krokusiáda 2013

13. 10. 2013

Je úžasné, že i v dnešní době se najde parta nadšenců, která chce udělat něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Proto jsme se v neděli 13. října sešli již po čtvrté, abychom v parku zasadili „pár“ cibulek krokusů.

Akce to byla velmi vydařená. Počasí nám totiž více než přálo. Sluneční dopoledne přitáhlo na 70 nadšenců. A bylo to dobře. Čekalo na ně totiž 1500 cibulek krokusů a jako malé překvapení i 350 cibulek sněženek. Letos se tak vysázelo stejně jako za předchozí tři roky dohromady. Takže se máme na jaře na co těšit.

Letošní cibulky krokusů byly pořízeny z finančního příspěvku Města Vyšší Brod. Cibulky sněženek pak byly zakoupeny z finančních darů soukromých osob. A jako i v předchozích letech, tak i letos, zajistil pro sázející malé občerstvení pan Čivrný. Jemu velmi děkuji, stejně jako Městu Vyšší Brod a dárcům za finanční prostředky na nákup cibulek. Dále bych chtěla poděkovat Základní škole za každoroční zápůjčku sázecího náčiní. Nejvíce však děkuji všem, kteří byli ochotni strávit spolu nedělní dopoledne a přispět tak ke zvelebení „našeho společného“.

Zpět