Krokusiáda 2014

12. 10. 2014

V neděli 12. října 2014 jsme se sešli již popáté, abychom se přičinili o krásnější park. Letos se sešlo 75 nadšenců, aby vysázelo cibuloviny, které nám zjara ten náš park zkrášlí. I tentokrát nám přálo slunečné počasí. Za necelé dvě hodiny se nám podařilo vysadit 810 cibulek krokusů, 450 cibulek sněženek a 500 cibulek ladoněk. Takže, pokud nám bude přáno, rozkvete nám na jaře park bílými, fialovými, žíhanými a žlutými krokusy, bílými sněženkami a modrými ladoňkami. Tyto cibulky byly zakoupeny z částky 4000 Kč.

Mé poděkování proto patří Městu Vyšší Brod, které poskytlo finanční příspěvek ve výši 3000 Kč. Zbylá částka pocházela z darů soukromých osob. Dále bych chtěla poděkovat Základní škole za zapůjčení sázecího nářadí. Za sladké občerstvení i letos vděčíme panu Čivrnému a pekárně Vyšší Brod. A hlavně velké poděkování patří Vám všem, kteří jste do parku přišli a udělali radost nejen sobě ale i všem, kteří se na jaře budou parkem procházet a obdivovat tu jarní krásu, která jej prozáří.

Malá inspirace

Mé poslední poděkování v tomto článečku bude patřit panu Josefu Špačkovi a dětem z oddílu Zálesáci, kteří se nechali Krokusiádou inspirovat. I na přání obyvatel Domu s pečovatelskou službou zkrášlit jeho okolí, protože ne všichni se mohou dojít podívat na rozkvetlé krokusy do městského parku, letos na podzim Zálesáci vysadili krokusy právě u Domu a první pokus uskutečnili i v klášterní zahradě. V bezprostředním okolí Domu s pečovatelskou službou by tak mělo na jaře rozkvést 350 krokusů.

Zpět