Krokusiáda 2015

25. 10. 2015

V neděli 25. října jsme se sešli již po šesté, abychom přisadili v městském parku cibulky krokusů a ladoněk. I přes trochu zamračené počasí se nás sešlo na 50. Vysázelo se na 1550 krokusů a 490 ladoněk. Krokusy se sázely nad starou radnicí, ladoňky se vysadily podél staré radnice. Celkem by nám mělo v parku po těch šesti sázení vykvést na 5560 krokusů, 800 sněženek a 990 ladoněk. Myslím, že se zase máme na jaře na co těšit.

Na konec ale nesmím zapomenout poděkovat a to základní škole za to, že nám znovu zapůjčila sázecí náčiní, panu Čivrnému za chutné občerstvení, městu Vyšší Brod za finanční příspěvek ve výši 3000 Kč na nákup cibulek, a samozřejmě Vám všem, kteří jste se sešli a společnou prací se zasloužili o to, že nám ten „náš“ park na jaře znovu krásně rozkvete.

Zpět