Napíšeme si knihu

Napíšeme si knihu

14. 5. 2015

Děti se na začátku našich setkání seznámily s „Příběhem knihy“. Postupně jsme se setkali se spisovateli i s ilustrátorem. Viděli jsme, jak se kniha tiskne. Nyní byla řada na dětech, aby použily vlastně vyrobený ruční papír a aby si zahrály na spisovatele a ilustrátory. Každá třída si měla vybrat téma, na které bude psát a kreslit. Třída paní učitelky Trojákové si vybrala téma „Moje rodina“. Třída paní učitelky Lacinové psala o strašidlech.

Zpět