Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

25. 6. 2014

Ve středu 25. června jsme se v tomto školním roce setkali s prvňáčky naposledy. Naše celoroční setkávání tak zakončila návštěva klášterní knihovny ve vyšebrodském klášteře. Po ní jsme se s dětmi uchýlili do městské knihovny, kde proběhlo jejich pasování na čtenáře. Děti pasovala Moudrá sova. Aby mohly být děti pasovány, musely dokázat, že umí číst. Proto každý z nich přečetl jednu krátkou básničku. Poté, již pasovaný čtenář, obdržel krásnou knihu od Magdaleny Wagnerové s názvem Od A do ZET, kterou ilustroval Pavel Sivko.

Poděkování na závěr

Již potřetí jsme se setkávali s prvňáčky v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. A potřetí mám dobrý pocit z našich setkání, jejichž účelem bylo seznámit děti s “příběhem knihy”, aby si ke knize našly cestu. I když většinu projektu realizuji sama, potřebuji i pomoc druhých. Nikdy jsem se nesetkala s neochotou podílet se na našich setkání či pomoci jinou formou. A tady patří mé velké poděkování všem, kteří mi svou pomocnou ruku podali. Velice si toho vážím, protože bez těchto ochotných lidí by tento projekt nebyl tím, čím je.

Dovolte mi proto, abych poděkovala paní učitelce Čížkové a paní učitelce Rabochové za to, že se tohoto projektu zúčastnili. Paní učitelce Marešové moc děkuji za pomoc při výrobě ručního papíru. Mé poděkování patří i těm, kteří mezi nás zavítali - spisovatel a nakladatel pan Ivo Stehlík, ilustrátor a malíř pan Adolf Dudek a restaurátorka paní Lucie O´Suilleabhain. Velké poděkování patří i rodině Černých, kteří nás na úkor svého času velmi vřele přivítali ve své tiskárně a ukázali nám její provoz. Děkuji manželům Candrovým, kteří zajistili ubytování pro pana Dudka. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat panu převorovi Justinu Berkovi za to, že jsme mohli s dětmi obdivovat krásy klášterní knihovny.

Děkuji

Zpět