Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

21. 6. 2016

Pasování prvňáčků je vyvrcholením tohoto projektu. Aby se děti mohly stát „čtenáři“ musely dokázat, že přečtou krátký text, kterému i porozumí. Připraveny pro ně byly milé básničky pana Bartoše. Všechny děti zvládly text přečíst, proto mohly být pasovány. K tomu obdržely diplom, knihu Kláry Smolíkové Knihožrouti a roční registraci do knihovny zdarma.

Jako bonus obdržely děti komiksový sešit Komiks nás baví. Jde o sešit jejich vlastních komiksových příběhů.

Nyní bych chtěla všem srdečně poděkovat. Mé první poděkování patří paní učitelce Drahomíře Čížkové a paní učitelce Valerii Faktorové, které na projekt přistoupily a začlenily jej do vyučování. Paní učitelce Jaroslavě Marešové, díky jejíž obětavosti můžeme vyrábět ruční papír. Našim hostům, spisovatelce Kláře Smolíkové a ilustrátoru Adolfu Dudkovi, na jejichž návštěvu děti rády vzpomínají a díky jejichž inspiraci nakreslily vlastní komiksy. Děkuji paní Lucii O´Suilleabhain za poutavé povídání o starých knihách a klášterní knihovně cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Velké poděkování tak patří převoru cisterciáckého kláštera Justinu Berkovi, který nám laskavě umožnil návštěvu klášterní knihovny. Ráda bych poděkovala i panu řediteli Městské knihovny v Českém Krumlově Martinu Nechvílemu za prohlídku knihovny. Knihkupectví Expedice v Českém Krumlově, že strpěli „nájezd“ třiceti prvňáčků. Velkým zážitkem nejen pro děti byla návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví a tady patří mé velké poděkování manželům Zdence a Josefu Černým za to, že nám tuto návštěvu umožnili a věnovali nám svůj čas. Díky jejich vstřícnosti a ochotě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Za děti i za sebe bych chtěla poděkovat za dárky, které jsme si odvezli. Ten největší, který jsme obdrželi, byl komiksový sešit, který pro nás v tiskárně zpracovali a vyrobili.

Ještě jednou Vám všem srdečně děkuji, protože bez Vás by tento projekt nebyl tím, čím je!

Tento projekt v letošním roce proběhl za finančního přispění Ministerstva kultury v rámci grantového programu Knihovna 21. století pro rok 2016.
Ministerstvo kultury ČR

Zpět