Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

13. a 27. června

Návštěva klášterní knihovny a pasování prvňáčků jsou již tradičně závěrečným setkáním v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.

Prvňáčci z Lipna byli pasováni na čtenáře ve středu 13. června. Vyšebrodští prvňáčci pak ve středu 27. června.

Každý z prvňáčků přečte daný text, který nezná a zodpoví otázku. Poté je pasován na čtenáře s odměnou knihy vydané pro tento projekt, diplomem, šerpou a roční registrací do knihovny zdarma.

S uskutečněním projektu mi pomáhají Ti, kterým bych chtěla nyní srdečně poděkovat. Mé první poděkování patří paní učitelce Drahomíře Čížkové, paní učitelce Janě Felendové a paní učitelce Martině Pinďákové, které na projekt přistoupily a začlenily jej do vyučování. Paní učitelce Jaroslavě Marešové, díky jejíž obětavosti můžeme vyrábět ruční papír. Našim hostům, spisovateli a nakladateli Ivo Stehlíkovi a ilustrátorce Lucii Seifertové, na jejichž návštěvu děti rády vzpomínají a díky jejichž inspiraci nakreslily a napsaly vlastní knihu. Děkuji paní Lucii O´Suilleabháin za poutavé povídání o starých knihách a klášterní knihovně cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Velké poděkování tak patří převoru cisterciáckého kláštera Justinu Berkovi, který nám laskavě umožnil návštěvu klášterní knihovny. Ráda bych poděkovala i panu řediteli Městské knihovny v Českém Krumlově Martinu Nechvílemu za umožnění prohlídky celé knihovny. Děkuji knihkupectví Expedice v Českém Krumlově, že strpěli „nájezd“ čtyřiceti prvňáčků. Velkým zážitkem nejen pro děti byla návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví a tady patří mé velké poděkování majitelům a zaměstnancům tiskárny za to, že nám tuto návštěvu umožnili a věnovali nám svůj čas. Díky jejich vstřícnosti a ochotě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Za děti i za sebe bych chtěla poděkovat za dárky, které jsme si odtud odvezli.

Ještě jednou Vám všem srdečně děkuji, protože bez Vás by tento projekt nebyl tím, čím je!

Dále tento projekt proběhl za finančního přispění Ministerstva kultury v rámci grantového programu Knihovna 21. století

Ministerstvo kultury ČR

Zpět