SVĚTOVÝ DEN KNIHY

SVĚTOVÝ DEN KNIHY se slaví 23. dubna od roku 1995, kdy byl stanoven světovou organizací UNESCO. Právě toto datum je symbolickým datem pro literaturu, protože stejné datum připadá na výročí narození a úmrtí hned několika slavných literátů jako byl například William Shakespeare, Miguel de Servantes y Savendra či Vladimír Nabokov. Má povzbudit každého, především pak mladé lidi k tomu, aby objevili radost a požitek z četby, ale také obnovit a zvýšit respekt k těm, kteří přispěli značnou měrou k sociálnímu a kulturnímu rozvoji humanity. Prvotní nápad slavit tento den má svůj původ ve španělské Katalanii. 23. dubna se zde oslavuje svatý Jiří a daruje se růže každému, kdo si koupí knihu. Udělejte si příjemný čtecí den, navštivte knihovnu, předčítejte dětem, darujte knihu nebo si přerovnejte svou domácí knihovnu...

Zpět