Týden knihoven 2018

1. - 31. října 2018

V čase 1. - 31. října proběhl již 22. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. I letošní již 22. ročník celostátních oslav Týdne knihoven u nás probíhá celý měsíc a to proto, aby k nám mohli zavítat žáci 1. i 2. stupně.

3. - 31.10. proběhla vernisáž k zahájení výstavy s přednáškou Mgr. Iva Kareše výstava s názvem Kohoutí kříž. Vernisáž byla zahájena přednáškou, při které nám Kohoutí kříž představil jeden z autorů projektu Mgr. Ivo Kareš. Ke zhlédnutí bylo i několik historických knih zapůjčených Jihočeskou vědeckou knihovnou.

11. října proběhlo Podvečerní říjnové čtení. V říjnu jsme zahájili další podvečerní čtení, která jsou určena dětem starších 6 let nebo mladších v doprovodu rodičů. Jako vždy se setkáme nad stránkami vybrané knihy a vytvoříme něco malého. Tentokrát se tvořila hlavně podzimní výzdoba knihovny.

Knížka pro prvňáčka. S prvňáčky jsme se opět setkali v rámci projektu knížka pro prvňáčka. Hned napoprvé jsme se seznámili s knihovnou a s prací knihovníka.

20. října proběhla přednáška na téma: Reemigranti: rumunští Slováci a jejich příchod do zahraničí. Přednáška s promítáním nás zavede k Rumunským Slovákům, jejichž předci v 1. pol. 19 stol. osídlili lesnaté kopce Sedmihradska, po 2. sv. válce v počtu několik tisíc rodin reemigrovali do Československa. Byli z velké většiny usídleni v českých a moravských pohraničních oblastech, zvláště na Šumavě a v oblasti Jeseníků. Zde dodnes nalézáme mnoho jejich potomků.

Návštěva čtenářského klubu ze ZŠ Lipno nad Vltavou. V letošním roce jsme se domluvili na návštěvách dětí čtenářského klubu. V 60 minutovém programu je čas nejen na čtení, ale i na seznámení s novými knihami různých žánrů. Při prvním sezení jsme se seznámili s klasickou pohádkou. Zazněla pohádka australská, welšská a africká.

Zpět