UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU VE VYŠŠÍM BRODĚ

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU VE VYŠŠÍM BRODĚ

Ráda bych všem představila možnost studia Univerzity třetího věku ve Vyšším Brodě. Jedná se o dlouhodobou společenskou aktivitu v oblasti seniorské výuky formou distančního vzdělávání. Posluchači se do výuky zapojují v „konzultačních střediscích“, v našem případě by se jednalo o knihovnu. Vzdělávání zahrnuje skupinové multimediální přednášky vysokoškolských lektorů a společné testy. Posluchači si mohu vybírat z 30 různě tematicky zaměřených kurzů (Barokní architektura v Čechách, Genealogie, Lesnictví, Dějiny oděvní kultury, Pozoruhodný svět hub, Včelařský rok, Rituály evropských královských rodů…). Každý kurz se skládá ze šesti dvouhodinových přednášek, na kterých se posluchači společně scházejí jednou za 14 dní. Po úspěšném ukončení každého kurzu (šesti přednášek) obdrží posluchač „Pamětní list“. Pokud posluchač absolvuje 6 kurzů, bude mu předáno osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku při slavnostní promoci v Praze. Univerzitu třetího věku mohou studovat osoby se statutem důchodce či invalidní důchodce bez rozdílu věku. Zahájení studia je podmíněno minimálním počtem uchazečů a výběrem společného tématu. Přednášky jsou plánované v zimním semestru, tedy od října do prosince. Přihlašovat s můžete v knihovně do 30. června 2021. Podrobnější informace Vám ráda sdělím v knihovně.

Zpět