Z historie dřevařských závodů

Z historie dřevařských závodů

20. 4. 2009

V pondělí 20. dubna 2009 proběhla v Městské knihovně vernisáž k výstavě „Z historie dřevařských závodů“. Výstava byla uspořádána v rámci oslav 750. výročí založení města Vyšší Brod a trvala do 22. května.

Na výstavních panelech se stručně zachytila skoro 60tiletá historie podniku. Jsou zde zmíněny jeho poválečné začátky, výstavba a provoz „starého závodu“, zakoupení budovy bývalé hydroelektrárny, budování „závodu nového“ a jeho provoz až po současnost. Bohužel panel určený budoucím vizím již zůstal prázdný.

Mé poděkování patří všem, kteří mi ponohli s přípravou a to nejen poskytnutím archivních materiálů, ale též radou nebo jinou pomocí. Podklady textu mi poskytli pan Josef Blahuš, pan Jaroslav Ján a paní Jitka Daňková, která trpělivě prošla městské kroniky. Fotografie mi zapůjčili manželé Timkovi, manželé Koubovi, pan Zálešák a paní Sýkorová. Jejich zpracování do digitální podoby zajistil pan Petr Odložil. Děkuji i panu Mazákovi, který mi umožnil projít se provozem závodu a zdokumentovat jeho stav na podzim roku 2008. Panu Josefu Jiraňovi děkuji za to, že se mě snažil alespoň zběžně zasvětit do jeho tajů. Všechny textové a fotografické materiály pro výstavu graficky zpracoval pan Jindřich Suja. Vám všem patří mé poděkování za velkou pomoc při realizaci nápadu. Odměnou pro mne bylo vřelé přijetí výstavy.

Zpět