Služby

Půjčování knih, novin a časopisů

Zámluvenková služba

Pokud jsou momentálně vypůjčeny všechny svazky titulu, který si chcete zapůjčit, máte možnost zamluvit si zapůjčení titulu dopředu. Po navrácení svazku zpět do knihovny Vám pak bude titul zapůjčen, podle pořadí, v jakém jste si tento titul zamluvili. Služba je zdarma.

Meziknihovní služba (MVS)

Máte-li zájem o titul, který není momentálně v našem knižním fondu, nabízíme tuto službu. Titul pro Vás objednáme v jiné knihovně a po jejím doručení Vám knihu zapůjčíme. Tato služba je zpoplatněna.

Bibliograficko-informační služba (BIS)

Bezplatně nabízíme i službu vyhledávání informací v knihách, encyklopediích, slovnících, časopisech apod. Vyhledáme pro Vás dostupné informace k Vámi požadovanému tématu nebo konkrétnímu subjektu.

Internet pro veřejnost

Knihovna rovněž nabízí přístup internetu pro širokou veřejnost s možností tisku vyhledaných informací. Služba je zpoplatněna dle doby strávené připojením k internetu.

Prodlužování výpůjček přes internet

Postup:

  1. V pravém sloupci v sekci Rychlé odkazy klikněte na
  2. V novém okně prohlížeče se zobrazí katalog s poli pro vyhledávání. Níže naleznete v Dalších možnostech odkaz Vaše čtenářské konto, na který kliknete.
  3. Vložíte číslo vaší průkazky - jde o číslo, pod kterým jste v systému evidováni, najdete jej na čtenářském průkazu nebo na lístku se seznamem knih, který obdržíte v knihovně při půjčování knih.
  4. Vložte PIN - datum narození v pořadí rok-měsíc-den (př. 53-07-25 = 25.7.1953)
  5. Klikněte na Odešli
  6. Ve výčtu zapůjčených knih označte knihy, které chcete prodloužit a klikněte na odkaz Prodluž označené výpůjčky nad seznamem.
  7. Zobrazí se vám termín, v kterém máte výpůjčky vrátit.
  8. Odhlášte se.
Upozornění!

Knihy nebudou prodlouženy: pokud prodlužujete již po termínu, kdy jste měli výpůjčky vrátit kniha, která je již rezervována („R“ v „datum od-do“) také nebude prodloužena.

Pokud byste měli jakýkoliv problém, lze kontaktovat knihovnu na e-mailové adrese nebo telefonicky.