Besedy pro dospělé

image Večerní besedy pro dospělé začíná knihovna pořádat v roce 2011. Jde o doplňkovou kulturní činnost, která měla za úkol obohatit již zavedenou nabídku besed pořádaných Městským kulturním zařízením. Besedy se pořádají zpravidla říjen až duben a to pouze jednou v měsíci. Scházíme se většinou v prostorách městského Klubu pod kinem, neboť knihovna je pro takovéto akce malá.

 

Začali jsme s besedami pro dospělé

Pořádání besed pro dospělé začalo v roce 2011. Knihovna do té doby neorganizovala vzdělávací a kulturní programy pro dospělou veřejnost, jelikož organizaci kulturních akcí v našem městě má na starosti Městské kulturní zařízení. I přesto se knihovna rozhodla pořádat večerní besedy pro dospělé s cílem rozšířit nabídku stávajících cestovatelských besed. Témata jsou různorodá.