Besedy pro dospělé

Večerní besedy pro dospělé začíná knihovna pořádat v roce 2011. Jde o doplňkovou kulturní činnost, která měla za úkol obohatit již zavedenou nabídku besed pořádaných Městským kulturním zařízením. Besedy se pořádají zpravidla říjen až duben a to pouze jednou v měsíce. Scházíme se většinou v prostorách městského Klubu pod kinem, neboť knihovna je pro takovéto akce malá.

 

Začali jsme s besedami pro dospělé

Pořádání besed pro dospělé začalo v roce 2011. Knihovna do té doby neorganizovala vzdělávací a kulturní programy pro dospělou veřejnost, jelikož organizaci kulturních akcí v našem městě má na starosti Městské kulturní zařízení. I přesto se knihovna rozhodla pořádat večerní besedy pro dospělé s cílem rozšířit nabídku stávajících cestovatelských besed. Témata jsou různorodá.

Beseda se spisovatelem Janem Marunou

Beseda se spisovatelem Janem Marunou

říjen 2011

Beseda se spisovatelem Janem Marunou se uskutečnila v rámci Týdne knihoven 2011. Pan Maruna, který přijal mé pozvání a zavítal do Vyššího Brodu, kde za svého dětství pobýval a který je, jak říká sám autor, jeho „srdcovou záležitostí“. Na tomto posezení se nás sešlo sedm, z toho jeden host ze zahraničí, který se stal i registrovaným čtenářem knihovny. Pan Hobst následně napsal.... „Dnes je tomu týden, co jsem se stal členem vaší vyšebrodské knihovny a vzápětí se zúčastnil milého posezení s panem spisovatelem Marunou. Jsem vám vděčen za tento dvojzážitek včetně důvěry, že se budu chovat jako řádný čtenář...“ Posezení bylo velmi milé a srdečné.

Celý článek