Besedy

Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem

Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem

7. 3. 2013

Ve čtvrtek 7. března zavítal do Vyššího Brodu malíř a ilustrátor ADOLF DUDEK. Vedle besedy pro prvňáčky se uskutečnily i dvě besedy pro žáky 7. - 9. tříd. Program určený právě žákům 2. stupně nese název NEHULÍME KRESLÍME.

Celý článek

Beseda se spisovateli R. Kozákem a I. Stehlíkem

Beseda se spisovateli R. Kozákem a I. Stehlíkem

20. 2. 2013

Ve středu 20. února k nám zavítali na návštěvu spisovatelé. Návštěva se konala v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Povedlo se, že k nám přijeli hned dva hosté - pan Roman Kozák a pan Ivo Stehlík. Úlohu měli nelehkou - seznámit děti s tím, co obnáší práce spisovatele, jak se kniha píše a jak se potom vydá. Mnohé otázky dětí byly takříkajíc “na tělo”, ale páni spisovatelé si s nimi bravurně poradili. A já doufám, že děti z knihovny odcházeli o trochu moudřejší.

Celý článek

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

17. 10. 2012

17. října jsme ve Vyšším Brodě přivítali vzácnou návštěvu. Na besedu k nám přijela známá česká autorka knih pro děti a mládež - paní Ivona Březinová. S dětmi jsme se pro nedostatek místa v knihovně setkali ve škole. Paní Březinová měla dvě besedy s dětmi 2. stupně. Zajímavým povídáním nám přiblížila, jak se autorka mnoha oceněných knih vůbec ke psaní dostala, jak píše a o čem píše. Nejvíce jsme si popovídali o triptichu Holky na vodítku, který se zaobírá vážnými tématy jako jsou drogy, bulimie s anorexií či gamblerství. A jak jsem již zmínila, povídání to bylo opravdu velmi zajímavé. Besed se zúčastnilo 100 dětí.

Celý článek

Beseda s paní Marií Faldynovou

Beseda s paní Marií Faldynovou

17. 5. 2012

Ve čtvrtek 17. května 2012 se konalo malé posezení s autorkou knihy Komenský v sukních - paní Marií Faldynovou. Při příjemném posezení jsme si poslechli několik úryvků z autorčiny knihy. Děkuji paní Faldynové za vlastnoručně podepsaný knižní dar. Její kniha rozšířila náš fond a pro všechny zájemce bude u nás „k mání“.

Celý článek

Beseda s panem Pavlem Mörtlem

Beseda s panem Pavlem Mörtlem

18. 4. 2012

Ve středu 18. dubna se uspořádalo v Městském klubu povídání o plavení dříví v Novohradských horách. Navštívil nás pan Pavel Mörtl, který nám přiblížil v zajímavém povídání plavení dřeva na říčce Černá a na Pohorském potoce. Vedle zajímavého povídání jsme měli příležitost prohlédnout si i fotografie z míst, kterých se povídání týkalo. Sešlo se nás na dvacet. A já doufám, že všichni odcházeli spokojeni.

Celý článek

Beseda se spisovatelem a nakladatelem Ivo Stehlíkem

Beseda se spisovatelem a nakladatelem Ivo Stehlíkem

29. 2. 2012

Ve středu 29. února 2012 jsme se v knihovně opět sešli s prvnáčky v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Tentokrát jsme měli na návštěvě nakladatele a spisovatele pana Iva Stehlíka. Pan Stehlík je autorem knihy pro děti s názvem Dřevorubecké pohádky. Paní učitelka Lacinová dětem některé pohádky z této knihy četla. Otázky na pana spisovatele byly četné a některé i „na tělo“. Povídali jsme si, jaké to je psát pohádky a co to obnáší knihu vydat. Děti se nechaly inspirovat přečtenými pohádkami a nakreslily krásné obrázky hejkala a ohniváče. Obrázky jsou k vidění v dětském oddělení knihovny.

Celý článek

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

květen, listopad 2011

Autorské čtení mladého spisovatele Jana Opatřila, který zavítal do Vyššího Brodu s knihou Dobrodružství kapříka Metlíka, proběhlo v květnu a v listopadu 2011 a bylo určeno pro děti I. stupně ZŠ. S mladým spisovatelem přišly posedět děti 1.,2.,3. a 4. třídy a náramně si to užívaly. Vždyť ne každý den mají příležitost setkat se se spisovatelem. Obě knihy o kapříku Metlíkovi měly úspěch a dětem se čtené ukázky líbily. Tady musím poděkovat manželům Candrovým, kteří pomohli knihovně sponzorským darem při zajištění ubytování p. Opatřila.

Celý článek

Beseda se spisovatelem Janem Marunou

Beseda se spisovatelem Janem Marunou

říjen 2011

Beseda se spisovatelem Janem Marunou se uskutečnila v rámci Týdne knihoven 2011. Pan Maruna, který přijal mé pozvání a zavítal do Vyššího Brodu, kde za svého dětství pobýval a který je, jak říká sám autor, jeho „srdcovou záležitostí“. Na tomto posezení se nás sešlo sedm, z toho jeden host ze zahraničí, který se stal i registrovaným čtenářem knihovny. Pan Hobst následně napsal.... „Dnes je tomu týden, co jsem se stal členem vaší vyšebrodské knihovny a vzápětí se zúčastnil milého posezení s panem spisovatelem Marunou. Jsem vám vděčen za tento dvojzážitek včetně důvěry, že se budu chovat jako řádný čtenář...“ Posezení bylo velmi milé a srdečné.

Celý článek