Březen - Měsíc čtenářů

image

Březen jako měsíc čtenářů je vyhlašován od roku 2010. Navazuje tak na projekty Březen - měsíc internetu (1998-2008) a Březen - měsíc knihy (poprvé vyhlášen v roce 1955). Jde o celostátní událost, jež má podpořit čtení a čtenářství. Organizátorem a vyhlašovatelem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V knihovnách po celé republice se po celý měsíc koná řada akcí. Nejinak tomu je i v naší knihovně.

 

Co přinese letošní měsíc čtenářů?

Je tu měsíc, který se v naší historii slavil nejdříve jako měsíc knihy (1955-1989), dále jako měsíc internetu (1998-2008) a posledních 8 let slavíme tento měsíc jako měsíc čtenářů. A co v březnu pro vás v knihovně chystáme?

 • Po celý měsíc mají noví čtenáři roční registraci ZDARMA
 • Na celý měsíc je vyhlášena ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
  odpuštění poplatků za pozdní vrácení knih a časopisů
 • Výtvarná soutěž na téma: Indiáni Severní Ameriky (1.2. – 15.3.2018)
 • Povídání nad knihou - 22. 3. v 18 hodin.
  V Klubu pod kinem se setkáme již po třetí, tentokrát nad knihou Šumava krajina pod sněhem autorů Zdeňky Mrázkové a Petra Hudičáka, ve spolupráci s MěKZ
 • Noc s Andersenem - 15. ročník – 23. 3.
  pro žáky 3. - 5. tříd – přihlášky jsou k dispozici od 1. 3. v knihovně
 • Březnová beseda pro dospělé – 27. 3. v 18 hod Klub pod kinem
  Na téma: Za tradicí velikonoc s Alicí Glaserovou
 • Děti čtou dětem - Akce, kdy starší děti čtou mladším a naopak. Již posedmé. Do tohoto projektu se letos zapojí 9 tříd. Čteme po celý měsíc.
 • Setkání s Ivo Stehlíkem a Romanem Kozákem
  7. března v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.

Březen - Měsíc čtenářů 2017

Již 8 let slavíme březen jako měsíc čtenářů. A co v březnu jsme pro vás v knihovně přichystali?

Po celý měsíc měli i letos noví čtenáři roční REGISTRACI ZDARMA.

I tentokrát byla vyhlášena na celý měsíc ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE - odpuštění poplatků za pozdní vrácení knih a časopisů.

...

Celý článek

Březen - Měsíc čtenářů 2016

Březen - Měsíc čtenářů 2016

Další Březen jako měsíc čtenářů je za námi.

Po celý měsíc měli noví čtenáři roční registraci zdarma. Toho využily 4 děti a 3 dospělí čtenáři. Na celý měsíc byla vyhlášena i ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE, kterou využili nicméně všichni „hříšníci“, kterým byly odpuštěny poplatky za pozdní vrácení knih a časopisů.

V úterý 8. března se konala beseda z cyklu věnovanému k 90. výročí naší knihovny Procházka po zříceninách jihočeských hradů s Mgr. Jiřím Cukrem. Naše procházka začala na Vítkově kameni a vedla nás přes všechny jihočeské okresy. Své putování jsme zakončili na nám známých hradech na Malši.

Celý článek

Březen - Měsíc čtenářů 2015

I letos si knihovna připravila několik akcí pro své čtenáře.

Po celý měsíc měli noví čtenáři roční registraci zdarma – toho využili 3 děti a 1dospělý. Na celý měsíc byla vyhlášena čtenářská amnestie - odpuštění poplatků za pozdní vrácení knih a časopisů...

Celý článek

Březen - Měsíc čtenářů 2014

Březen - Měsíc čtenářů 2014

Po celý měsíc měli noví čtenáři roční registraci zdarma. Tuto nabídku nevyužil žádný z občanů.

Dostaveníčko se spisovateli

… proběhlo v úterý 4.3. u třeťáků. Již počtvrté jsme se s třeťáky setkali, abychom si představili českou spisovatelku - paní Ivonu Březinovou. Děti dostaly do každé lavice rozstřihané obrázky. Poté, co je složily, se objevily obaly autorčiných knih. Z některých jsme si přečetli i krátkou ukázku...

Celý článek

Březen - Měsíc čtenářů 2013

I v tomto měsíci čekalo na čtenáře mnoho akcí. Celý měsíc se mohli noví čtenáři registrovat zdarma. Této příložitosti využily jen 2 děti. 18. - 31. března byla vyhlášena čtenářská amnestie. Osvobozeno od poplatků za pozdní vrácení výpůjček bylo 14 čtenářů...

Celý článek

Březen - Měsíc čtenářů 2012

Březen - Měsíc čtenářů 2012

Vzhledem k tomu, že si v březnu udělaly jarní prázdniny nejen děti ale i paní knihovnice, zbylo na akce posledních 14 dní v měsíci. Tyto dva týdny si mohly děti vyřešit připravené kvízy a křížovky. Zúčastnilo se 30 dětí. Soutěžilo se v kategorii mladších a starších. Ti, kteří splnili podmínku vyřešení dvou kvízů, byli zařazeni do slosování o knihu. Šťastnými výherci se pak stali Sára Klapáková a Veronika Krutská.

Třetí týden byly čtenářům odpuštěny upomínky a byla možnost registrace nových čtenářů zdarma (využili ji 3 školáčci)...

Celý článek

Březen - Měsíc čtenářů 2011

Březen - Měsíc čtenářů 2011

Městská knihovna Vyšší Brod po celý březen nabízela 30 minut internetu zdarma, čehož využilo 35 návštěvníků. Také pro děti byly po celý měsíc připraveny soutěžní kvízy. Dále bylo možno zakoupit vyřazené časopisy.

V týdnu od 7. do 11. 3. se odpouštěly upomínky zapomnětlivým čtenářům. Akce v březnu zakončila již po sedmé Noc s Andersenem - tentokrát věnovaná strašidlům. Nocovalo 20 dětí (od prvňáčků po páťáky) a 2 dospělí. Hostem Noci byl pan Zdeněk Zajíček, ředitel plzeňského Muzea strašidel. Vyprávělo se, soutěžilo, tvořilo a hrálo.

Celý článek

Březen - Měsíc čtenářů 2010

Všichni návštěvníci knihovny mohli po celý měsíc využít 30ti minut internetu zdarma. Oproti loňskému roku se počet uživatelů internetu v tomto měsíci nepatrně snížil z 51 (rok 2009) návštěvníků na 47 (2010). Knihovna rovněž odprodávala vyřazené časopisy.

Připravena byla také anonymní anketa (pro děti i dospělé), která se ptala na spokojenost s poskytovanými službami, nákupem literatury, otevírací dobou atd. Vyplněných anketních lístků se sešlo poměrně málo. Vyplynulo z nich, že lidé jsou s knihovnou a jejími službami sice velmi spokojeni, ale postrádají bezbariérový přístup a někteří by uvítali přidání dalšího výpůjčního dne...

Celý článek

Březen - Měsíc internetu 2009

Všichni návštěvníci knihovny mohli po celý měsíc využít 30ti minut internetu zdarma. Oproti loňskému roku narostl počet návštěvníků internetu v tomto měsíci z 33 návštěvníků na 51. Knihovna rovněž odprodávala vyřazené časopisy.

Město Vyšší Brod v roce 2009 oslavilo výročí 750 let od svého vzniku. Knihovna k této příležitosti uspořádala měsíc trvající výstavu “Historie dřevařských závodů ve Vyšším Brodě“ a výtvarnou soutěž pro děti na téma „Ve Vyšším Brodě mám nejraději…“. Interiér oddělení pro dospělé je od března bohatší o několik obrazů zhotovených ze starých fotografií města. Vliv mělo toto výročí i na tematické zaměření Noci s Andersenem.

Noc s Andersenem

Děti zavítaly do knihovny letos již popáté. Noc s Andersenem tentokrát připadla na pátek 3. dubna, kdy se sešlo 13 dětí a 2 dospělí. Téma znělo: „Znáte svoje město?“ Pro začátek byla velmi stručně zmíněna historie města, řekli jsme si i pár zajímavostí. Pak došlo na prověřování vědomostí křížovkami a testíky. Ukázalo se, že i doplnění názvů ulic do slepé mapy Vyššího Brodu může být pro některé pěkný oříšek…

Ke každému městu patří povídání o jeho založení. Na připravené „pergameny“ si každý napsal vlastní legendu o založení vyšebrodského kláštera a navíc jsme k těmto listinám vyrobili i originální pečetě. Poté se dětští účastníci na chvíli proměnili v porotce a hlasovali o výhercích výtvarné soutěže. Na závěr nechyběla ani „knihovnická osvěta“, teamová hra, v níž se ukázalo, jak se kdo vyzná v řazení knih na regále. Ráno jsme se po snídani vypravili za převorem Justinem Berkou, který nás i s odborným výkladem, provedl klášterní knihovnou.