Březen - Měsíc čtenářů

image

Březen jako měsíc čtenářů je vyhlašován od roku 2010. Navazuje tak na projekty Březen - měsíc internetu (1998-2008) a Březen - měsíc knihy (poprvé vyhlášen v roce 1955). Jde o celostátní událost, jež má podpořit čtení a čtenářství. Organizátorem a vyhlašovatelem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V knihovnách po celé republice se po celý měsíc koná řada akcí. Nejinak tomu je i v naší knihovně.

 

Březen - Měsíc internetu 2008

Všichni návštěvníci knihovny mohli po celý měsíc využít 30ti minut internetu zdarma. Oproti loňskému roku se počet návštěvníků internetu v tomto měsíci zčtyřnásobil a naší nabídky tak využilo 33 návštěvníků.

Noc s Andersenem

iž počtvrté zavítali dětští návštěvníci do knihovny, aby tu strávili Noc s Andersenem, která letos připadla na pátek 28. března. Sešlo se 21 dětí a tři dospělí. I tentokrát byl večer tématicky zaměřen. Byli jsme Na návštěvě u sousedů.

Ke kterým sousedům zavítáme se děti dozvěděly až po prvním bloku, ve kterém nám každý z účastníků představil svou nejoblíbenější knihu. S tou jsme pak pracovali a dozvěděli se například co je to ořízka, obal, signet, tiráž či ex libris. A jedno takové ex libris si každý sám také navrhl a nakreslil. Pak jsme se vyluštěním křížovky dostali až k názvu země, kam zavítáme. Tou zemí bylo Slovensko. A tak jsme se trochu porozhlédli po zeměpisné mapě, porovnali jsme slovenské pohádky s těmi našimi a samozřejmě jsme neopomenuli ani slovenštinu jako takovou.

Úkolů na řešení byla spousta a na nejúspěšnější řešitele čekala knižní odměna – knížky Jozefa Pavloviče – Deduško Večerníček a Druhá knižka deduška Večerníčka, obě ve slovenštině. Já doufám, že je výherci nezastrčí do nejtemnějšího kouta své knihovny a že nejen oni, ale i ostatní, pokud budou mít příležitost přečíst si knihu v tomto jazyce, jí neopovrhnou.

Ale zpět k večeru. Program byl vyčerpávající a snad i poučný. Šlo se spát až po půlnoci a po lehké snídani byly dětem předány nejen ceny, ale i časopisy, které nocležníkům darovalo nakladatelství Computer Press. Rozcházeli jsme se v půl deváté ráno a já doufám, že se dětem v knihovně líbilo a že si sem najdou cestu nejen během roku, ale i na příští Noc s Andersenem.

Březen - Měsíc internetu 2007

Nabídku prvních 30 minut na internetu zdarma využilo letos jen 8 čtenářů. Celoroční počet návštěvníků, kteří využili internetu v knihovně byl 134.

Již potřetí v pořadí se u nás v knihovně konala Noc s Andersenem. Letos připadla na 30. března. U nás v knihovně se sešlo osmnáct dětí a naším tématem bylo „Jak vzniká kniha“. Vlastnímu nocování předcházela schůzka, na které se děti naučily tomu, jak se vyrábí ruční papír. Ten nám pomohli připravit a vyrobit manželé Marešovi, kterým patří náš velký dík. Děkujeme i panu řediteli základní školy, který nám umožnil na výrobu papíru použít školní prostory.

Ruční papír byl vyroben a před námi byl večer věnovaný knize. Tento večer jsme uvítali dva milé hosty pana Romana Kozáka a pana Iva Stehlíka. Oba pocházejí z Volar a oba píší knihy. A právě o nich, o tom, jak je těžké knihu napsat, vyrobit a poté i prodat, jsme si s nimi povídali a povídání to bylo opravdu zajímavé.

Březen - Měsíc internetu 2006

Nabídku prvních 30 minut na internetu zdarma využilo 24 čtenářů. Celoroční počet návštěvníků, kteří využili internetu v knihovně byl 135.

Další akcí, do které se podruhé knihovna zapojila, byla Noc s Andersenem. I letos byl počet účastníků omezen na dvacet. Akce proběhla v pátek 31. března 2006. Naším letošním tématem bylo Putování po českých hradech a to v dobách nejen přítomných ale i minulých. Putování se nás zúčastnilo celkem 21 z toho 18 dětí.

Když jsme se v pátek odpoledne sešli, mohlo naše Putování začít. A začalo trochu nezvykle. Vydali jsme se totiž na prohlídku hradu Rožmberk. Vedle známého obrazu Perchty se největšímu zájmu těšily zbraně a zbroj a hlavně katovna, kde nechyběly názorné ukázky použití mučících nástrojů. Po velmi zajímavé prohlídce nás čekaly různé úkoly, ale ty jsme již plnili ve vyhřáté knihovně. Rozděleni do družstev jsme se prokousávali nejen pohádkami H. CH. Andersena, ale i tím, jak se vlastně hrad stavěl, z čeho se skládal i jak a čím se dobýval. Prošli jsme si i nejznámější hrady v Čechách. A samozřejmě jsme nezapomněli i na různá zjevení, se kterými se na hradech můžeme setkat. Trochu jsme si pohráli i s tím, jak by vypadal náš erb, kdybychom byli rytíři.

Večer nám uběhl velice rychle, soutěžní body se rozdávaly a dobrou noc jsme si přáli o půl druhé ráno. Po snídani ás čekalo rozuzlení, které družstvo se stalo vítězem a odneslo si tak malé ceny. Nikdo však nakonec z knihovny neodešel s prázdnou. Akci organizovala pí. Ouředníková za pomoci pí. Řičánkové a pí. Erhartové.

Březen - Měsíc internetu 2005

Nabídku prvních 30 minut na internetu zdarma letos využilo 17 čtenářů. Celoroční počet návštěvníků, kteří využili internetu v knihovně bylo 114. V měsíci březnu proběhl i prodej vyřazených knih. Peníze získané z tohoto prodeje byly použity na nákup knih do dětského oddělení.

Další akcí, do které se letos knihovna zapojila byla Noc s Andersenem. Ta proběhla u nás letos poprvé. Vzhledem k prostorám knihovny byl počet účastníků omezen na dvacet. Na Noc s Andersenem se nakonec dostavilo devatenáct dětí. Sešli jsme se v pátek 1. dubna na osmou hodinu večerní přímo v knihovně, kde se i nocovalo.

Na úvod jsme se obeznámili s tím, proč se tato akce děje. Dále jsme se seznámili nejen s dílem, ale i se životem a rodnou zemí spisovatele Hanse Ch. Andersena. V dětském oddělení nám na začátku večera vyrostla pohádková jabloň, která rodí samá pohádková jablíčka. Pak s přestávkami, které byly vyplněny různými soutěžemi, proběhl zhruba tří hodinový blok pouštění diapozitivů o Kanadě. Navštívili jsme tak Ontario, Britskou Kolumbii a Yukon, došli až za polární kruh a očkem jsme zavadili i o Aljašku. A nebyl by to Sever, kdybychom se nezmínili o psích spřeženích. Dokonce nás navštívil jeden husky. A tak večer ubíhal a my se pomalu s Kanadou rozloučili. Po příjemné snídani jsme se rozloučili v sobotu v deset hodin ráno.

Březen – měsíc internetu 2004

Vedle 18 čtenářů, kteří využili nabídku 30 minut na internetu zdarma, se do knihovny dostavily i děti ze školní družiny, které byly seznámeny s internetem. Celoroční počet návštěvníků, kteří využili internetu v knihovně bylo 164.

Další celostátní akcí, do které se čtenáři zapojili, bylo hlasování v anketě „Moje nejoblíbenější kniha“. Hlasovalo celkem 59 čtenářů.

Březen - Měsíc čtenářů

Po roce 2008 se březen stal měsícem čtenářů. Jde o celostátní událost, jež má podpořit čtení a čtenářství v České republice. Organizátorem a vyhlašovatelem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Akce se koná od roku 2010 a navazuje tak na projekty Březen – měsíc internetu a Březen – měsíc knihy. Nultého ročníku se zúčastnilo více než 200 knihoven z celé České republiky.

Jak již bylo zmíněno, v centru pozornosti stojí čtenář a čtení ve všech podobách, což ostatně dokládají slova organizátorů: „V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce.“

Mezi další cíle, které byly vytyčeny, patří např. zmapování čtenářství a nečtenářství v ČR, zjištění důvodů, které vedou k tomu, že čtenáři knihovny nenavštěvují, opětovné vyzdvihnutí čtení a čtenářství a propojení čtenářů spolu s institucemi vztahujícími se k této oblasti za účelem společné propagace čtení a čtenářů: „Dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně.“

V tento měsíc se také každoročně od roku 1999 vyhlašují výsledky soutěže Biblioweb o nejlepší internetové stránky českých knihoven.

Březen - Měsíc internetu

Březen – měsíc Internetu (BMI) byl projekt sdružení BMI, který měl v měsíci březnu za cíl připomenout velkou důležitost internetu pro rozmach hospodářství a společnosti především v době, kdy v České republice nebyl internet příliš rozšířený a známý.

Cílem tohoto projektu bylo například upozornit na význam internetu pro znevýhodněné skupiny obyvatel (např. lidi s hendikepem, seniory, matky na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnané či příslušníky minorit), tomuto účelu se tak knihovny přizpůsobují svými akcemi pro tento měsíc.

Uskutečnilo se jedenáct ročníků v letech 1998–2008. Od roku 2000 se do akcí začaly silně zapojovat i knihovny.

Od roku 2000 bylo pro jednotlivé ročníky vyhlašováno motto vyjadřující hlavní poselství daného ročníku.

  • 2000 – Internetová gramotnost
  • 2001 – Internet je pro každého
  • 2002 – Do knihovny na internet – po internetu do knihovny
  • 2003 – Internet bez bariér
  • 2004 – Internet ležící, spící …
  • 2006 – Na úřad přes internet
  • 2007–2008 – Internet – výhoda pro znevýhodněné

Během tohoto měsíce sdružení BMI předávalo cenu soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

Březen - Měsíc knihy

Měsíc knihy byl poprvé vyhlášen v roce 1955 a nevztahoval se k žádnému významnému datu ani výročí. Motivem k vyhlášení byla snaha zlepšit propagaci knihy a udržet trvalý zájem o literaturu. Na této akci se dohodlo ministerstvo kultury s tehdejším Svazem čs. spisovatelů, nakladatelstvími, knižním obchodem a masovými organizacemi /zvláště se zástupci Revolučního odborového hnutí, Československého svazu mládeže, Svazu československo-sovětského přátelství a dalšími složkami./ Bylo rozhodnuto, že každoročně bude jeden měsíc - první jarní měsíc - věnován nejširší propagaci knihy s cílem získat všechny složky pro soustavnou péči o knihu a její rozšiřování jako kulturního statku.