Děti čtou dětem

image Myšlenka, aby se starší děti scházely s mladšími nad stránkami knih, se mohla plně rozvinout ve spolupráci se Základní školou. S tímto projektem jsem předstoupila před učitele 1. stupně a učitele češtiny na 2. stupni. Představa byla taková, že se na společném čtení sejdou žáci z 2. stupně se žáky 1. stupně. Jedinou podmínku, kterou jsem měla, bylo to, že číst měli všichni a ne jen ti nejlepší. Výběr knih a jejich zpracování měly být na základě spolupráce dětí s učitelem. Účast na čtení - dobrovolná. Vlastní čtení probíhají ve škole, kde se sejdou dvě třídy. Každá z nich má připravené čtení, které může být obohaceno hrou na hudební nástroje, obrázky, dramatizací, prezentacemi, hrami či různými úkoly, vše dle vlastního výběru.

 

Odměna pro knihovníka

Odměna pro knihovníka

16. 12. 2020

DNES ODMĚNA - ne pro Vás, ale pro mne. Chtěla bych se s Vámi podělit o velkou radost. V profesním elektronickém časopise Bulletin SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) vyšel článeček, který ostatní seznamuje s projektem Děti čtou dětem. Informace o setkávání v rámci projektu najdete na odkaze - projekty - Děti čtou dětem. Článek naleznete na odkaze https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2020-rocnik-29-cislo-2/projekt-deti-ctou-detem-v-mestske-knihovne . Přeji pohodový den.

Děti čtou dětem 2012 - 2019

Děti čtou dětem 2012 - 2019

Osm let projektu existence tohoto projektu je úspěch. Setkávání dětí byla velmi nabíjející. Zpětná vazba od dětí, které se podílely na čtení byla úžasná a jako "vnější" pozorovatel jsem mohla pozorovat, jak se děti ve svém projevu v průběhu let zdokonalují. Cílem tohoto projektu bylo setkat se s dětmi společně nad stránkami knih. Děti záhy velmi rychle zjistily, že číst na hlas není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Úžasná byla jejich tvořivost, která čtení zpestřila.

Velké poděkování patří i pedagogům, kteří se byli ochotni do tohoto projektu zapojit a pracovat s dětmi trochu jinak.

Společně četlo:

2012 - 135 dětí

2013 - 144 dětí

2014 - 114 dětí

2015 - 240 dětí

2016 - 220 dětí

2017 - 243 dětí

2018 - 306 dětí

2019 - 43 dětí

Třeťáci čtou páťákům a naopak

Třeťáci čtou páťákům a naopak

31. 5. 2019

Počasí nám přálo, proto jsme se setkali v klášterní zahradě. Samotný moderovaný program začali páťáci. Kamarádi z 3. třídy tak museli po krátkých úryvcích uhodnout naše tři známé pohádky. A tentokráte se hodně recitovalo, což bylo skvělé. Odměnou byly ručně malované záložky. Třeťáci si připravili práci do skupin. Každá skupina se věnovala jednomu z řemesel. K seznamovacímu textu byly připraveny obrázky s různými úkoly. Děti namalovaly ke každému řemeslu jeho erb.

Děkuji všem, kteří si dnes zpříjemnili vzájemný čas nad textem poučným i zábavným. Děkuji také paní učitelce Ivaně Markové a Jarce Trojákové za to, že i letos se s dětmi zapojili do tohoto projektu. Děkuji.

Druháci čtou šesťákům

Druháci čtou šesťákům

7. 5. 2018

Jako druzí v tento den četli druháčci, kteří si pozvali na návštěvu kamarády ze 6.A. Úvodními hádankami měli šesťáci zjistit téma čtení, ze kterých vyšlo čtvero ročních období. Na každé z nich zazněl úryvek z knihy. I tady šesťáci museli dávat pozor, protože otázky na koncích úryvků byly někdy zrádné. Zazněly tak úryvky z Káji Maříka, Krtek a ježci od Josefa Kožíška, úryvek z Broučků Jana Karafiáta a Benjamínek od Dagmar Lhotové.

Třeťáci čtou čtvrťákům

Třeťáci čtou čtvrťákům

4. 5. 2018

Další setkání v rámci projektu Děti čtou dětem proběhlo v pátek 4. května, kdy jsem zavítala do dvou tříd. Jako první čtetli 4.A svým kamarádům ze 3.A. Zazněl tak úryvek z knihy Miloše Macourka o slušném chování. Samotné čtení, které bylo moderované, uvedla znělka ze stejnojmenného večerníčku. Následovalo samotné čtení s otázkami. Třeťáci pak měli za úkol sestavit puzzle z obrázků, které děti samy nakreslily. Rozloučili jsme se zmíněným večerníčkem a znělkou. Krásně zpracované čtení.

Šesťáci čtou druhákům

Šesťáci čtou druhákům

11. 5. 2018

V pátek 11. května jsme pokračovali ve „čtení“. Tentokráte si čtení připravili šesťáci, kteří četli druhákům. Zazněl tak úryvek z knihy švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové Pipi dlouhá punčocha. Než se tak ovšem stalo, prohlédli jsme si krátkou prezentaci, která nás s autorkou a jejími knihami seznámila. Druháčci si zahráli šibenici a vybarvili obrázky Pipi, podle popisu v knize.

Deváťáci čtou prvňákům a naopak

Deváťáci čtou prvňákům a naopak

11. 4. 2018

Ve středu 11. dubna zahájili letošní projekt DĚTI čtou DĚTEM deváťáci s prvňáčky. Prvňáčci měli připravené 3 pohádky: Jak včelička zachránila králíčka,… Musím prvňáčky velmi pochválit za jejich výkony. Deváťáci si připravili úryvky z knihy Zdeňka Krále Drakouni. I přes to, že jich skoro polovina chyběla, zvládli improvizaci velmi dobře.

Druháci čtou třeťákům

Druháci čtou třeťákům

11. 4. 2017

Trochu netradičně pojali své čtení druháci. Každý z nich si předem vybral knihu, kterou třeťákům představil a nabídl ji ke společnému čtení, tím se vytvořily dvojice, které spojovalo téma představené knihy. Knihu si dvojice společně prolistovala a přečetla si i některé pasáže. Poté si děti společně vyplnily pracovní list, na kterém uvedly téma knihy, její zajímavost a informaci z knihy, kterou nevěděly. Četly se totiž knihy o zvířatech, o strojích, o zvířecích zvucích atd.

Třeťáci čtou druhákům

Třeťáci čtou druhákům

11. 4. 2017

V úterý 11. dubna se sešli žáci při dalším společném čtení. Třeťáci si připravili text Zbyňka Malinského Jak skřivan probudil jaro. Ani třeťáci neponechali nic náhodě a vyzkoušeli si, jak druháčci poslouchali text. Na všechny otázky dostali správné odpovědi. Jedním z úkolů bylo nakreslit i svého oblíbeného ptáčka. Jednoho ptáčka, kterého třeťáci vyrobili, pak obdržel každý druhák.

Šesťáci čtou čtvrťákům

Šesťáci čtou čtvrťákům

10. 4. 2017

Dnes na oplátku zavítali čtvrťáci k šesťákům, kteří si připravili dva texty: Král a Lupič a O bídě. K nim si šesťáci připravili křížovky. I čtvrťáci, kteří správně vyřešili všechny úkoly, byli odměněni.