Týden knihoven

image

Týden knihoven probíhá pod záštitou Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Je pořádán v knihovnách po celé České republice od roku 1997, kdy byl vyhlášen 1. celostátní ročník této akce.

Každým rokem tak velké množství knihoven v prvním říjnovém týdnu představuje své nové i stávající služby, přičemž se konají stovky aktivit zaměřené na knihu a čtenářství vůbec. Knihovny celý týden naplní program besedami se známými lidmi či spisovateli, diskusními setkáními na různorodé náměty, činnostmi zaměřenými na počítačovou gramotnost.

Pro děti je pak připraven program orientovaný na výtvarnou i pohybovou oblast, soutěže na nejrůznější témata či dramatizace pohádek a mnoho dalších.

 

Týden knihoven 2019

Týden knihoven 2019

30.9. - 6.10. proběhl další ročník celostátní akce v rámci TÝDNE KNIHOVEN. V rámci letošního Týdne knihoven si knihovna připravila akce nejen pro děti ale i pro dospělé. Dospělí návštěvníci přijali pozvání na podvečerní besedu o zaniklých sklářských hutích. Bylo připraveno setkání maminek s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřinku. Proběhlo Podvečerní čtení s tvořivou dílnou pro děti a jako třešnička na pomyslném dortu bylo představení scénického čtení ze známého cyklu Lukáše Hejlíka Listování.

Týden knihoven 2018

V čase 1. - 31. října proběhl již 22. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. I letošní již 22. ročník celostátních oslav Týdne knihoven u nás probíhá celý měsíc a to proto, aby k nám mohli zavítat žáci 1. i 2. stupně.

Celý článek

Týden knihoven 2017

V čase 2. - 31. října proběhl již 21. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. I letošní již 21. ročník celostátních oslav Týdne knihoven u nás probíhá celý měsíc a to proto, aby k nám mohli zavítat žáci 1. i 2. stupně.

Celý článek

Klubíčko - setkání maminek s dětmi do 6 let

5. 10. 2016

Po létě se opět setkávají maminky na rodičovské dovolené se svými dětmi. Tentokráte v knihovně. První setkání proběhlo e středu 5. října. Povídání si o barvách, podzimu, listech, krátké malování, občerstvení a závěrečný poslech pohádky. Příjemně strávená hodina a půl.

Říjnové čtení

4. 10. 2016

V tomto školním roce jsme se sešli poprvé v úterý 4. října. Stejně jako při minulých setkáních, bylo i toto tematicky zaměřené. Po úvodním krátkém čtení následovalo tvoření. Dílka nyní zdobí dětské oddělení. Na závěr zazněl úryvek z knihy Stromy od Martiny Zíkové.

Pro žáky Základní školy

Po celý měsíc mohli přijít žáci ZŠ Vyšší Brod. Tématem letošních návštěv bylo přiblížení historie Vyšebrodské knihovny spolu s nabídkou nových knih. V rámci těchto návštěv přivítala knihovna 198 žáků. Druháčci si vyrobili leporelo, které v průběhu školního roku mohou použít. S prvňáčky jsem začali další ročník projektu Knížka pro prvňáčka.

Autorské čtení Jiřího Hájíčka

Autorské čtení Jiřího Hájíčka

3. 10. 2016

V návaznosti na tuto vernisáž proběhlo autorské čtení již zmíněného jihočeského spisovatele Jiřího Hájíčka, dvojnásobného držitele ocenění Magnesia Litera. Jiří Hájíček četl ze své knihy Zloději zelených koní. Čtení bylo doprovázeno promítáním obrázků vltavínů i traileru k filmu natočeného podle námětu autorovy knihy. Byl to velmi příjemný večer, za který bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste přišli. Doufám, že jste si večer užili stejnou měrou. Autorské čtení proběhlo v rámci projektu Maraton čtení.

Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy

3. 10. 2016

Městská knihovna zorganizovala ke svému 90. výročí existence výstavu, která se zabývala její 90letou historií. Výstavu k historii knihovny si bylo možné prohlédnout od 3. října do 31. října. Po celou dobu výstavy si také návštěvníci mohli prohlédnout vystavené práce žáků ZUŠ výtvarného oboru, které vytvořili pod vedením paní Pavlíny Lörinczové na přání knihovny. Námětem jejich prací byly čtenář a kniha. A tady bych chtěla ještě jednou poděkovat panu učiteli Tomáši Haymannovi a paní Pavlíně Lörinczové za to, že vyšli vstříc přáním knihovny.

Výstava byla zahájena vernisáží v pondělí 3. října. Na úvod vernisáže vystoupil flétnový soubor ZUŠ ve Vyšším Brodě, poté následovalo přivítání, úvodní slovo a přípitek pana starosty Milana Zálešáka. Bylo mi ctí přivítat hosty z Městské knihovny v Českém Krumlově včetně ředitele pana Martina Nechvíleho, ale i spisovatele Jiřího Hájíčka, který se zúčastnil samotné vernisáže.

20. ročník týdne knihoven

3. - 9. října 2016

I Vyšebrodská knihovna se letos zapojí do 20. ročníku Týdne knihoven. Mimo běžné aktivity v letošním Týdnu knihoven vyvrcholí oslavy 90. výročí Městské knihovny ve Vyšším Brodě. Nejen pro naše čtenáře bylo připraveno několik akcí.

  • Výstava k historii veřejné knihovny ve Vyšším Brodě…
  • Autorské čtení Jiřího Hájíčka
  • Pro žáky Základní školy
  • Říjnové čtení
  • Klubíčko

Celý článek

Trochu statistiky a fotografií

Trochu statistiky a fotografií

Podle statistiky navštívilo říjnové akce knihovny 306 dětských a dospělých čtenářů. Pro mě je ale důležité, že tito návštěvníci odcházeli z knihovny spokojeni. Ráda bych nakonec poděkovala všem paním učitelkám, které přišly s dětmi do knihovny na připravený program. Jsem ráda, že se ze základní školou navázala dobrá spolupráce a věřím, že v ní budeme pokračovat i nadále.

Celý článek