Týden knihoven

image

Týden knihoven probíhá pod záštitou Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Je pořádán v knihovnách po celé České republice od roku 1997, kdy byl vyhlášen 1. celostátní ročník této akce.

Každým rokem tak velké množství knihoven v prvním říjnovém týdnu představuje své nové i stávající služby, přičemž se konají stovky aktivit zaměřené na knihu a čtenářství vůbec. Knihovny celý týden naplní program besedami se známými lidmi či spisovateli, diskusními setkáními na různorodé náměty, činnostmi zaměřenými na počítačovou gramotnost.

Pro děti je pak připraven program orientovaný na výtvarnou i pohybovou oblast, soutěže na nejrůznější témata či dramatizace pohádek a mnoho dalších.

 

Pro žáky Základní školy

Po celý měsíc mohli přijít žáci ZŠ Vyšší Brod. Tématem letošních návštěv bylo přiblížení historie Vyšebrodské knihovny spolu s nabídkou nových knih. V rámci těchto návštěv přivítala knihovna 198 žáků. Druháčci si vyrobili leporelo, které v průběhu školního roku mohou použít. S prvňáčky jsem začali další ročník projektu Knížka pro prvňáčka.

Autorské čtení Jiřího Hájíčka

Autorské čtení Jiřího Hájíčka

3. 10. 2016

V návaznosti na tuto vernisáž proběhlo autorské čtení již zmíněného jihočeského spisovatele Jiřího Hájíčka, dvojnásobného držitele ocenění Magnesia Litera. Jiří Hájíček četl ze své knihy Zloději zelených koní. Čtení bylo doprovázeno promítáním obrázků vltavínů i traileru k filmu natočeného podle námětu autorovy knihy. Byl to velmi příjemný večer, za který bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste přišli. Doufám, že jste si večer užili stejnou měrou. Autorské čtení proběhlo v rámci projektu Maraton čtení.

Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy

3. 10. 2016

Městská knihovna zorganizovala ke svému 90. výročí existence výstavu, která se zabývala její 90letou historií. Výstavu k historii knihovny si bylo možné prohlédnout od 3. října do 31. října. Po celou dobu výstavy si také návštěvníci mohli prohlédnout vystavené práce žáků ZUŠ výtvarného oboru, které vytvořili pod vedením paní Pavlíny Lörinczové na přání knihovny. Námětem jejich prací byly čtenář a kniha. A tady bych chtěla ještě jednou poděkovat panu učiteli Tomáši Haymannovi a paní Pavlíně Lörinczové za to, že vyšli vstříc přáním knihovny.

Výstava byla zahájena vernisáží v pondělí 3. října. Na úvod vernisáže vystoupil flétnový soubor ZUŠ ve Vyšším Brodě, poté následovalo přivítání, úvodní slovo a přípitek pana starosty Milana Zálešáka. Bylo mi ctí přivítat hosty z Městské knihovny v Českém Krumlově včetně ředitele pana Martina Nechvíleho, ale i spisovatele Jiřího Hájíčka, který se zúčastnil samotné vernisáže.

20. ročník týdne knihoven

3. - 9. října 2016

I Vyšebrodská knihovna se letos zapojí do 20. ročníku Týdne knihoven. Mimo běžné aktivity v letošním Týdnu knihoven vyvrcholí oslavy 90. výročí Městské knihovny ve Vyšším Brodě. Nejen pro naše čtenáře bylo připraveno několik akcí.

  • Výstava k historii veřejné knihovny ve Vyšším Brodě…
  • Autorské čtení Jiřího Hájíčka
  • Pro žáky Základní školy
  • Říjnové čtení
  • Klubíčko

Celý článek

Trochu statistiky a fotografií

Trochu statistiky a fotografií

Podle statistiky navštívilo říjnové akce knihovny 306 dětských a dospělých čtenářů. Pro mě je ale důležité, že tito návštěvníci odcházeli z knihovny spokojeni. Ráda bych nakonec poděkovala všem paním učitelkám, které přišly s dětmi do knihovny na připravený program. Jsem ráda, že se ze základní školou navázala dobrá spolupráce a věřím, že v ní budeme pokračovat i nadále.

Celý článek

Týden knihoven pro děti z Mateřské školy

Pro dětii z mateřské školy bylo připraveno seznámení s knihovnou a prací knihovníka. Povídali jsme si, jak se chovat ke knihám i v knihovně samotné. Na závěr si mohly děti prohlédnout některé z knih.

Týden knihoven pro žáky Základní školy

Pro žáky Základní školy byl připraven, stejně jako v minulých letech, program na dané téma, které bylo přizpůsobeno jejich věku. Letos jsme si povídali o informacích, jejich zdrojích a nosičích. Hlavním zaměřením ale bylo vyhledávání knih na regále a pomocí on-line katalogu, které má svá pravidla. Do knihovny přišli žáci sedmi tříd. Některé návštěvy se ještě plánují na začátek listopadu, kdy k nám přijdou druháčci a děti ze školní družiny.

Týden knihoven 2015 ve Vyšším Brodě

Týden knihoven 2015 ve Vyšším Brodě

5. - 11. října 2015

Letos jsme v knihovnách po celé České republice oslavili již 19. ročník Týdne knihoven. V tomto týdnu se snažíme prezentovat knihovny jako takové i jejich činnost. Letošní motto znělo: „zažijte knihovnu jinak“. A co mohli naši návštěvníci v knihovně zažít jinak?

Oba výpůjční dny, v pondělí a ve čtvrtek, si mohl každý návštěvník nabídnout kávu nebo čaj a malou sladkou drobnost k tomu. Těšilo mě, že mnozí z Vás toho využili a zdrželi se v knihovně trochu déle. Je znát, když se vytvoří příjemné prostředí. Do dětského oddělení přibyl sedací vak, který se stal u dětí oblíbeným.

Jelikož se u nás již od roku 2013 dají půjčit společenské hry, což dříve také nebylo obvyklé, rozhodla jsem se pro dětské zájemce udělat večer se společenskými hrami. Úterní podvečer tak patřil ubongu, prší a dobble. Děkuji dětem, že do knihovny zašly a doufám, že si večer užily. Bylo to příjemné posezení a snad ne poslední.

Úspěšný ročník

Možnosti návštěvy knihovny v rámci Týdne knihoven využily všechny třídy Základní školy a to během celého měsíce října. Knihovnu tak navštívilo 218 žáků. Plánovaná návštěva Mateřské školy se vzhledem k časové vytíženosti nemohla uskutečnit. Děti z MŠ budou mít možnost navštívit knihovnu v měsíci listopadu.

Za měsíc říjen tak navštívilo během 5 kulturních akcí na 225 návštěvníků, dalších 206 návštěvníků navštívilo knihovnu v rámci 10 vzdělávacích akcí.

Celý článek

Dotkněte se historie

Dotkněte se historie

Od 10 – 17 hodin proběhla v Zasedací místnosti MěÚ výstava starých tisků. Výstava proběhla ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou, kdy k nám zavítali zaměstnanci historického fondu Jihočeské vědecké knihovny v čele s jejím vedoucím panem Jindřichem Špinarem. Přivezli sebou pět vzácných starých tisků, k nimž bylo možno dostat nejen odborný výklad, ale bylo možné si jimi i zalistovat. Byla to jedinečná příležitost ptát se odborníků i listovat starými tisky.

Výstava byla velice úspěšná. Během dne ji navštívilo 155 žáků a dalších 30 zájemců o staré knihy. Bezprostřední reakce na ni byly velmi kladné, což mne velmi potěšilo.