Týden knihoven

image

Týden knihoven probíhá pod záštitou Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Je pořádán v knihovnách po celé České republice od roku 1997, kdy byl vyhlášen 1. celostátní ročník této akce.

Každým rokem tak velké množství knihoven v prvním říjnovém týdnu představuje své nové i stávající služby, přičemž se konají stovky aktivit zaměřené na knihu a čtenářství vůbec. Knihovny celý týden naplní program besedami se známými lidmi či spisovateli, diskusními setkáními na různorodé náměty, činnostmi zaměřenými na počítačovou gramotnost.

Pro děti je pak připraven program orientovaný na výtvarnou i pohybovou oblast, soutěže na nejrůznější témata či dramatizace pohádek a mnoho dalších.

 

Úspěšný ročník

Možnosti návštěvy knihovny v rámci Týdne knihoven využily všechny třídy Základní školy a to během celého měsíce října. Knihovnu tak navštívilo 218 žáků. Plánovaná návštěva Mateřské školy se vzhledem k časové vytíženosti nemohla uskutečnit. Děti z MŠ budou mít možnost navštívit knihovnu v měsíci listopadu.

Za měsíc říjen tak navštívilo během 5 kulturních akcí na 225 návštěvníků, dalších 206 návštěvníků navštívilo knihovnu v rámci 10 vzdělávacích akcí.

Celý článek

Dotkněte se historie

Dotkněte se historie

Od 10 – 17 hodin proběhla v Zasedací místnosti MěÚ výstava starých tisků. Výstava proběhla ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou, kdy k nám zavítali zaměstnanci historického fondu Jihočeské vědecké knihovny v čele s jejím vedoucím panem Jindřichem Špinarem. Přivezli sebou pět vzácných starých tisků, k nimž bylo možno dostat nejen odborný výklad, ale bylo možné si jimi i zalistovat. Byla to jedinečná příležitost ptát se odborníků i listovat starými tisky.

Výstava byla velice úspěšná. Během dne ji navštívilo 155 žáků a dalších 30 zájemců o staré knihy. Bezprostřední reakce na ni byly velmi kladné, což mne velmi potěšilo.

Posezení nad knihou

22. 10. 2014

Povídání o knihách, které v knihovně jsou, nejsou či mohou být. Toto posezení bylo určeno zejména čtenářům seniorům. Sešli jsme se, abychom si povídali nejen o knihách. Představili jsme si knihy vyšlé v Knižním čtvrtku. Nazmar nepřišly ani tipy a různá doporučení na dobrou knihu.

Říjnové čtení

14. 10. 2013

Říjnovým čtením jsme začali další sérii podvečerních čtení spojených s výtvarnou dílnou, určených pro všechny, kteří chtějí s námi strávit příjemnou chvilku nejen nad knihou. Říjnové téma nemohlo být jiné než podzimní. Malovaly se barevné listy, které zdobí okna knihovny. Vytvářely se barevné otisky listů a zkusili jsme si i otisky kouřové. Děti vytvořily krásnou výzdobu knihovny, za což jim velmi děkuji. Tentokrát jsme se v knize seznámili s malým Františkem a jeho kamarády. Četli jsme si totiž z knihy Lenky Rožnovské František a jeho pohádky do postýlky.

Seznámení s knihovnou

8. 10. 2013

S knihovnou se seznámili prvňáčci v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Povídali jsme si o knihovně, práci knihovníka i o pravidlech, jak se chovat ke knihám i v knihovně samotné.

Vznik a vývoj knihy

6. - 12. 10. 2014

Tento název nesla výstavka určena žákům základní školy. Na panelech byl stručně vysvětlen vznik knihy, byl zmíněn i knihtisk. Knihu jsme si popsali a rozdělili podle typu vazeb. Ukázali jsme si, co je to brožura, leporelo, paperback nebo kniha s pevnou vazbou. Řekli jsme si něco i o audioknihách a elektronických knihách. Z vystavených informací se dalo čerpat při závěrečném nebo úvodním kvízu, který byl přizpůsoben věku. Pro každou třídu byl připraven výběr nejen nových knih.

Dny otevřených dveří

6. a 9. 10. 2014

V tyto dny mohli knihovnu navštívit ti, kteří se chtěli ptát na dění kolem knihovny – bohužel nikdo neprojevil zájem.

Co přinese týden knihoven 2014

6. - 12. 10. 2014

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR letos pořádá již 18. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. Co pro Vás ?připravila Městská knihovna ve Vyšším Brodě?

  • Dny otevřených dveří
  • Výstavka "Vznik a vývoj knihy"
  • Seznámení s knihovnou pro prvňáčky
  • Říjnové čtení
  • Posezení nad knihou
  • Oleje místo lékárničky - debata
  • Výstava "Dotkněte se historie"
Týden knihoven 2013

Týden knihoven 2013

První říjnový týden patřil knihovnám. Jistě jste z rozhlasu i z televize zaregistrovali, že se v mnoha knihovnách slavil tzv. TÝDEN KNIHOVEN. Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků vyhlásila již 17. ročník této celostátní akce. Ani naše knihovna nezůstala pozadu. Vedle výpůjčních dní, kdy do knihovny měl možnost zavítat každý v rámci Dnů otevřených dveří, se pořádaly i akce pro děti z Mateřské školy a pro žáky ze školy Základní. Takže mohu říci, že v knihovně bylo opravdu rušno. Jelikož bychom se první týden v říjnu nestačili všichni prostřídat, byla možnost navštívit knihovnu po celý měsíc.

Celý článek

Týden knihoven 2012

Týden knihoven 2012

V týdnu 1. - 7. října proběhl již 16. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. Akci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. U nás proběhly Dny otevřených dveří. Cílem bylo seznámit všechny s prací knihovníka a s akcemi knihovny pořádaných v loňském roce a to pomocí informačních panelů a kronik z pořádaných akcí. K dispozici byly i nové tituly zabývající se zdravým životním stylem. Motto letošního Týdne knihoven totiž znělo: Čti, žij zdravě!

Pokud se z řad nečtenářů nenašel nikdo, koho by zajímalo, co se v knihovně děje, vše vynahradily návštěvy dětí ze základní i mateřské školy …

Celý článek