Týden knihoven

image

Týden knihoven probíhá pod záštitou Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Je pořádán v knihovnách po celé České republice od roku 1997, kdy byl vyhlášen 1. celostátní ročník této akce.

Každým rokem tak velké množství knihoven v prvním říjnovém týdnu představuje své nové i stávající služby, přičemž se konají stovky aktivit zaměřené na knihu a čtenářství vůbec. Knihovny celý týden naplní program besedami se známými lidmi či spisovateli, diskusními setkáními na různorodé náměty, činnostmi zaměřenými na počítačovou gramotnost.

Pro děti je pak připraven program orientovaný na výtvarnou i pohybovou oblast, soutěže na nejrůznější témata či dramatizace pohádek a mnoho dalších.

 

Posezení nad knihou

22. 10. 2014

Povídání o knihách, které v knihovně jsou, nejsou či mohou být. Toto posezení bylo určeno zejména čtenářům seniorům. Sešli jsme se, abychom si povídali nejen o knihách. Představili jsme si knihy vyšlé v Knižním čtvrtku. Nazmar nepřišly ani tipy a různá doporučení na dobrou knihu.

Říjnové čtení

14. 10. 2013

Říjnovým čtením jsme začali další sérii podvečerních čtení spojených s výtvarnou dílnou, určených pro všechny, kteří chtějí s námi strávit příjemnou chvilku nejen nad knihou. Říjnové téma nemohlo být jiné než podzimní. Malovaly se barevné listy, které zdobí okna knihovny. Vytvářely se barevné otisky listů a zkusili jsme si i otisky kouřové. Děti vytvořily krásnou výzdobu knihovny, za což jim velmi děkuji. Tentokrát jsme se v knize seznámili s malým Františkem a jeho kamarády. Četli jsme si totiž z knihy Lenky Rožnovské František a jeho pohádky do postýlky.

Seznámení s knihovnou

8. 10. 2013

S knihovnou se seznámili prvňáčci v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Povídali jsme si o knihovně, práci knihovníka i o pravidlech, jak se chovat ke knihám i v knihovně samotné.

Vznik a vývoj knihy

6. - 12. 10. 2014

Tento název nesla výstavka určena žákům základní školy. Na panelech byl stručně vysvětlen vznik knihy, byl zmíněn i knihtisk. Knihu jsme si popsali a rozdělili podle typu vazeb. Ukázali jsme si, co je to brožura, leporelo, paperback nebo kniha s pevnou vazbou. Řekli jsme si něco i o audioknihách a elektronických knihách. Z vystavených informací se dalo čerpat při závěrečném nebo úvodním kvízu, který byl přizpůsoben věku. Pro každou třídu byl připraven výběr nejen nových knih.

Dny otevřených dveří

6. a 9. 10. 2014

V tyto dny mohli knihovnu navštívit ti, kteří se chtěli ptát na dění kolem knihovny – bohužel nikdo neprojevil zájem.

Co přinese týden knihoven 2014

6. - 12. 10. 2014

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR letos pořádá již 18. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. Co pro Vás ?připravila Městská knihovna ve Vyšším Brodě?

  • Dny otevřených dveří
  • Výstavka "Vznik a vývoj knihy"
  • Seznámení s knihovnou pro prvňáčky
  • Říjnové čtení
  • Posezení nad knihou
  • Oleje místo lékárničky - debata
  • Výstava "Dotkněte se historie"
Týden knihoven 2013

Týden knihoven 2013

První říjnový týden patřil knihovnám. Jistě jste z rozhlasu i z televize zaregistrovali, že se v mnoha knihovnách slavil tzv. TÝDEN KNIHOVEN. Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků vyhlásila již 17. ročník této celostátní akce. Ani naše knihovna nezůstala pozadu. Vedle výpůjčních dní, kdy do knihovny měl možnost zavítat každý v rámci Dnů otevřených dveří, se pořádaly i akce pro děti z Mateřské školy a pro žáky ze školy Základní. Takže mohu říci, že v knihovně bylo opravdu rušno. Jelikož bychom se první týden v říjnu nestačili všichni prostřídat, byla možnost navštívit knihovnu po celý měsíc.

Celý článek

Týden knihoven 2012

Týden knihoven 2012

V týdnu 1. - 7. října proběhl již 16. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. Akci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. U nás proběhly Dny otevřených dveří. Cílem bylo seznámit všechny s prací knihovníka a s akcemi knihovny pořádaných v loňském roce a to pomocí informačních panelů a kronik z pořádaných akcí. K dispozici byly i nové tituly zabývající se zdravým životním stylem. Motto letošního Týdne knihoven totiž znělo: Čti, žij zdravě!

Pokud se z řad nečtenářů nenašel nikdo, koho by zajímalo, co se v knihovně děje, vše vynahradily návštěvy dětí ze základní i mateřské školy …

Celý článek

Týden knihoven 2011

Týden knihoven 2011

V týdnu od 3. do 9. října proběhla již po patnácté celostátní akce věnovaná propagaci knihoven, knih a čtenářství. Této akce se zúčastnila i naše knihovna a nabídla svým čtenářům i nečtenářům několik akcí, již se mohli zúčastnit.

Vedle nabídky volných 30 minut internetu zdarma (kterou využilo jen 5 návštěvníků) byly již tradičně připraveny kvízy pro děti. Luštění se nezaleklo na 60 dětí. Každá ze 4 kategorií si našla svého vítěze. Drobnou cenu si mohli odnést Vojta Sedláček (kategorie MŠ a 1.tř.), Laura Reichensdörferová, Hana Čivrná a Tomáš Krutský (kat. 2.-3. třída), Nela Albrechtová (kat. 4.-5. třída), Sarah Žižková (6.-7. třída) a Martin Sedláček (kat. 8.-9. třída).…

Celý článek

Týden knihoven 2010

Mezi tradiční nabídky pro čtenáře v tuto dobu patří vyhlášení „amnestie“ na upomínky a prvních 30 minut práce na internetu zdarma. Této možnosti využilo jen 16 lidí. S poměrně solidním zájmem veřejnosti se opět setkal výprodej vyřazených knih. Týden knihoven byl letos (stejně jako loni) věnován především propagaci knih a knihovny mezi dětmi. Na besedu byl pozván celý první stupeň vyšebrodské základní školy, pro každou třídu byl připraven mimo literárního kvizu také program odpovídající jejich věku a znalostem.

I pro dospělé návštěvníky byl připraven literární kvíz o knižní ceny. Odvahu zúčastnit se opět prokázali jen dva dospělí.