Týden knihoven

image

Týden knihoven probíhá pod záštitou Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Je pořádán v knihovnách po celé České republice od roku 1997, kdy byl vyhlášen 1. celostátní ročník této akce.

Každým rokem tak velké množství knihoven v prvním říjnovém týdnu představuje své nové i stávající služby, přičemž se konají stovky aktivit zaměřené na knihu a čtenářství vůbec. Knihovny celý týden naplní program besedami se známými lidmi či spisovateli, diskusními setkáními na různorodé náměty, činnostmi zaměřenými na počítačovou gramotnost.

Pro děti je pak připraven program orientovaný na výtvarnou i pohybovou oblast, soutěže na nejrůznější témata či dramatizace pohádek a mnoho dalších.

 

Týden knihoven 2009

Týden knihoven 2009

Celonárodní knihovnická akce Týden knihoven probíhala od 5. do 11. října. Mezi tradiční nabídky pro čtenáře v tuto dobu patří vyhlášení „amnestie“ na upomínky a prvních 30 minut práce na internetu zdarma. Této možnosti využilo jen 18 lidí. S poměrně solidním zájmem veřejnosti se setkal výprodej vyřazených knih.

Týden knihoven byl letos věnován především propagaci knih a knihovny mezi dětmi s tím, že motivem byla stále probíhající anketa „Kniha mého srdce“, která se stala současně i názvem druhé výtvarné soutěže roku 2009.

Celý článek

Týden knihoven 2008

Týden knihoven 2008

Celonárodní knihovnická akce Týden knihoven letos probíhala od 6. do 12. října. Pro čtenáře byla v jejím rámci (jako již tradičně) vyhlášena „amnestie“ na upomínky. Nabízeno bylo prvních 30 minut práce na internetu zdarma. Této možnosti využilo pouhých 8 lidí.

Na panelech byla v prostorách knihovny připravena rovněž výstavka přibližující náplň práce knihovníka a dále materiály z akcí, které knihovna pořádala v minulých letech.

Celý článek

Týden knihoven 2007

Týden knihoven 2007

První říjnový týden letos připadl celonárodní knihovnické akci zvané Týden knihoven. V naší knihovně, stejně jako v mnoha dalších, byla pro čtenáře vyhlášena „amnestie“ na pokuty. Dále bylo nabídnuto 30 minut internetu zdarma. Této možnosti využilo jen šest lidí.
V rámci Týdne knihoven byly vyhlášeny i Dny otevřených dveří, které proběhly 15., 17. a 18. října. V knihovně proběhla výstavka s cílem …

Celý článek

Týden knihoven 2005

Čtenářům byly odpuštěny pokuty, noví čtenáři měli možnost registrace zdarma (využil jen 1 čtenář), stejně tak možnosti přístupu na internet, kdy i tentokrát měli zájemci první půlhodinu na internetu zdarma. (využili 3 návštěvníci).

Týden knihoven 2004

V rámci celostátní akce byly čtenářům odpuštěny pokuty, noví čtenáři měli možnost registrace zdarma (využilo 5 čtenářů), stejně tak možnosti bezplatného přístupu na internet (využilo 13 návštěvníků).