Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

image

Projekt vyhlašuje SKIP ČR

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd aktuálního ročníku základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince do května připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

 

Pasování prvňáčků - ZŠ Vyšší Brod

Pasování prvňáčků - ZŠ Vyšší Brod

21. 6. 2019

Návštěva klášterní knihovny a pasování prvňáčků neminulo ani Vyšebrodské prvňáky.

Celý článek

Pasování prvňáčků - ZŠ Lipno nad Vltavou

Pasování prvňáčků - ZŠ Lipno nad Vltavou

18. 6. 2019

Na úplný závěr projektu nás čekalo samotné pasování prvňáčků na čtenáře. Tomu však předcházela návštěva klášterní knihovny cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě.

Celý článek

Prvňáčci v knihovně a knihkupectví v Českém Krumlově

Prvňáčci v knihovně a knihkupectví v Českém Krumlově

7. 6. 2019

Závěr projektu se blíží a my se vydali na plánovanou exkurzi do Městské knihovny v Českém Krumlově, která sídlí v památkových objektech. Pan ředitel nás provedl celou knihovnou, takže jsme mohli obdivovat nejen všechna oddělení knihovny, ale i historické sály, které má knihovna k dispozici. Z knihovny pak naše kroky směřovaly do blízkého knihkupectví Expedice. A co bylo cílem těchto návštěv? Jednat ukázat knihovnu větší a hlavně si uvědomit základní rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím.

Vyrábíme knihu

Vyrábíme knihu

duben - květen

Po návštěvě ilustrátora a spisovatele p. Juríka, se děti sami staly autory a ilustrátory. Každá třída si totiž vyrábí svou vlastní knihu.

Návštěva spisovatele a ilustrátora Vojtěcha Juríka

Návštěva spisovatele a ilustrátora Vojtěcha Juríka

12.3.

Další setkání s prvňáčky se konalo v knihovně, kde na děti čekal ilustrátor a spisovatel p. Jurík, kterého děti znají pod uměleckým pseudonymem VHRSTI. Dětem p. Jurík názorně ukázal, jak se dá vymyslet krátká pohádka doprovázena ilustracemi. Velmi příjemný a inspirativní zážitek.

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

14. a 19. února

Příprava papíroviny ze starých novin a výroba ručního papíru za pomoci paní učitelky Jaroslavy Marešové. Dšti si nejdříve připravily útržky z novin, které se namočily, rozmixovaly a následně připravená papírovina se použila na výrobu papírových archů. Každý si stihl udělat dva listy. Jeden z nich bude použit na výrobu knihy.

Povídání o písmu

Povídání o písmu

22. a 23. ledna

Třetí setkání se tematicky zabývalo vývojem písma. Popovídali si o tom, s čím a na co se kdy psalo. Přenesli jsme se do dob pravěku, starého Egypta i Číny. Ukázali jsme si různé druhy dnešního písma a sami si pak vyzkoušeli, jaké to je být písařem ve starověkém Egyptě.

Příběh knihy

Příběh knihy

27. a 28. listopadu

V úterý a ve středu 27. a 28. listopadu jsem se již podruhé setkala s prvňáčky v rámci celoročního projektu Knížka pro prvňáčka. Tentokráte jsme si přiblížili příběh knihy, tzn., jak kniha vzniká. Takže již všichni víme, že knihu napsal spisovatel, obrázky do ní nakreslil ilustrátor, knihu vytisknou v tiskárně, odkud se odveze do knihkupectví, zde ji koupí knihovník, který ji připraví pro své čtenáře. V praktické části našeho setkání, si prvňáčci vyrobili vlastní notýsek, kam si budou zaznamenávat postřehy z našich setkání.

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka

19. října a 2. listopadu

První setkání s prvňáčky se neslo v duchu seznámení se s knihovnou, s pravidly chování v knihovně, s prací knihovníka a s tím, jak se chováme ke knihám.

O projektu

V tomto roce se naše knihovna zapojí do tohoto projektu již poosmé. Naše návštěvy se konají od října do konce června a ústředním tématem našich setkání je opět tzv. „příběh knihy“, ve kterém se děti seznámí se vznikem samotné knihy, a to od prvotního nápadu spisovatele, přes kresby ilustrátora, tisk a doručení do knihovny se zastávkou v knihkupectví. Smyslem těchto setkání je přiblížit proces vzniku samotné knihy, uvědomit si rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou a přiblížit dětem knihovnu jako místo, které slouží nejen k půjčování knih.

I v tomto roce probíhá projekt nejen pro prvňáčky ze Základní školy Ve Vyšším Brodě, ale i prvňáčky ze Základní školy V Lipně nad Vltavou, kde není profesionální knihovna.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.

Akce plánované v rámci tohoto projektu: • Seznámení s knihovnou a prací knihovníka • Příběh knihy • Povídání o písmu • Výroba ručního papíru • Návštěva spisovatele a ilustrátora Vhrsti • Napíšeme si knihu • Návštěva knihovny a knihkupectví v Českém Krumlově • Návštěva klášterní knihovny ve Vyšším Brodě • Pasování prvňáčků na čtenáře