Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

image

Projekt vyhlašuje SKIP ČR

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd aktuálního ročníku základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince do května připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

 

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka

19. října a 2. listopadu

První setkání s prvňáčky se neslo v duchu seznámení se s knihovnou, s pravidly chování v knihovně, s prací knihovníka a s tím, jak se chováme ke knihám.

O projektu

V tomto roce se naše knihovna zapojí do tohoto projektu již poosmé. Naše návštěvy se konají od října do konce června a ústředním tématem našich setkání je opět tzv. „příběh knihy“, ve kterém se děti seznámí se vznikem samotné knihy, a to od prvotního nápadu spisovatele, přes kresby ilustrátora, tisk a doručení do knihovny se zastávkou v knihkupectví. Smyslem těchto setkání je přiblížit proces vzniku samotné knihy, uvědomit si rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou a přiblížit dětem knihovnu jako místo, které slouží nejen k půjčování knih.

I v tomto roce probíhá projekt nejen pro prvňáčky ze Základní školy Ve Vyšším Brodě, ale i prvňáčky ze Základní školy V Lipně nad Vltavou, kde není profesionální knihovna.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.

Akce plánované v rámci tohoto projektu: • Seznámení s knihovnou a prací knihovníka • Příběh knihy • Povídání o písmu • Výroba ručního papíru • Návštěva spisovatele a ilustrátora Vhrsti • Napíšeme si knihu • Návštěva knihovny a knihkupectví v Českém Krumlově • Návštěva klášterní knihovny ve Vyšším Brodě • Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Návštěva klášterní knihovny a pasování prvňáčků jsou již tradičně závěrečným setkáním v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.
Prvňáčci z Lipna byli pasováni na čtenáře ve středu 13. června. Vyšebrodští prvňáčci pak ve středu 27. června.

Každý z prvňáčků přečte daný text, který nezná a zodpoví otázku. Poté je pasován na čtenáře s odměnou knihy vydané pro tento projekt, diplomem, šerpou a roční registrací do knihovny zdarma…

Celý článek

Návštěva klášterní knihovny

Návštěva klášterní knihovny

13. a 27. června 2018

Paní Lucie O´Suilleabháin nás provedla klášterní knihovnou a popovídala o starých knihách a o tom, proč a jak je chránit. Z klášterní knihovny jsme přešli do knihovny městské, kde již bylo vše připraveno na pasování prvňáčků na čtenáře.

Celý článek

Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví, knihkupectví a knihovny v Českém Krumlově

Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví, knihkupectví a knihovny v Českém Krumlově

31. 5. 2018

Pomalu se nám přiblížil ke konci projekt Knížka pro prvňáčka a nás ve čtvrtek čekala návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví, knihovny a knihkupectví v Českém Krumlově. Měli jsme se s prvňáčky na co těšit.

V soukromé tiskárně manželů Černých jsme se seznámili s tiskem a grafickým zpracováním knih. V Městské knihovně v Českém Krumlově jsme si prohlédli tamní prostory. Na závěr jsme pak zavítali do knihkupectví Expedice.

Celý článek

Napíšeme si knihu

Napíšeme si knihu

duben/květen 2018

Každá třída si zvolila téma k napsání a ilustrování knihy. Ilustrace se kreslí na ručně vyrobený papír, text se píše na papír klasický. Vše se ručně sešije. Lipenští prvňáčci si zvolili téma „Domácí mazlíčkové“, Vyšebrodská třída 1.A psala a kreslila na téma „Stromy“ a prvňáčci z 1.B psali a kreslili na téma „Ptáci“. Tyto knihy zůstanou knihovně.

Celý článek

Návštěva ilustrátora

Návštěva ilustrátora

duben 2018

Návštěva paní Lucie Seifertové byla skvělá. Paní Lucie nás seznámila velmi poutavým vyprávěním se svou prací a názorně nám ukázala, jak vzniká prostorový obrázek. Byl to návod pro děti, jak si takový prostorový obrázek vytvořit. Ve Vyšším Brodě jsme měli volné téma, na Lipně jsme tvořili na téma lovce mamutů.

Celý článek

Návštěva spisovatele

Návštěva spisovatele

7. 3. 2018

Na pátek 7. Března jsme měli domluveno setkání se spisovateli. Kvůli pracovním povinnostem k nám nemohl přijet pan Roman Kozák a tak povídání o práci spisovatele musel zvládnout sám pan Ivo Stehlík. Nejen, že jsme se dozvěděli o strastech a slastech spisovatelské práce ale i to, co se musí udělat, aby kniha byla vydána. Pan Stehlík je totiž také nakladatelem.

Celý článek

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

22. a 23. února

S prvňáčky z Vyššího Brodu jsme se sešli v Základní škole, kde na nás již čekala paní učitelka Jaroslava Marešová. S její velkou pomocí jsme si totiž vyrobili ruční papír. Ještě dříve, než jsme přistoupili k samotné výrobě, pomohly děti natrhat noviny, které se posléze namočily, aby se rozmixovaly a my mohli použít z nich připravenou papírovinu. Děti sami si pak z papíroviny vytvořily dva listy ručního papíru, který je následně použit k výrobě vlastní knihy. Za Lipenskými prvňáčky jsem přijela do jejich školy, kde jsme si ruční papír vyrobili ve třídě.

Celý článek

Povídání o písmu

Povídání o písmu

21., 22. a 24. listopadu

Druhé setkání s prvňáčky se neslo v duchu písma. Povídali jsme si o tom, s čím a na co se kdy psalo. Přenesli jsme se do dob pravěku, starého Egypta i Číny. Ukázali jsme si různé druhy dnešního písma a sami si pak vyzkoušeli, jaké to bylo být písařem ve starověkém Egyptě.

Celý článek