Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

image

Projekt vyhlašuje SKIP ČR

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd aktuálního ročníku základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince do května připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

 

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

21. 6. 2016

Pasování prvňáčků je vyvrcholením tohoto projektu. Aby se děti mohly stát „čtenáři“ musely dokázat, že přečtou krátký text, kterému i porozumí. Připraveny pro ně byly milé básničky pana Bartoše. Všechny děti zvládly text přečíst, proto mohly být pasovány. K tomu obdržely diplom, knihu Kláry Smolíkové Knihožrouti a roční registraci do knihovny zdarma.

Jako bonus obdržely děti komiksový sešit Komiks nás baví. Jde o sešit jejich vlastních komiksových příběhů.

Celý článek

Návštěva klášterní knihovny

Návštěva klášterní knihovny

17. 6. 2016

Poslední návštěvou je návštěva klášterní knihovny cisterciáckého opatství. Tady nás provedla a o starých knihách nám velmi poutavě vyprávěla paní Lucie, která se zabývá restaurováním knih. Měli jsme velké štěstí, protože jsme na některé z nich mohli pohlédnout zblízka.

Celý článek

Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví, knihkupectví a knihovny v Českém Krumlově

Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví, knihkupectví a knihovny v Českém Krumlově

13. 6. 2016

Návštěvou Městské knihovny v Českém Krumlově začala naše malá exkurze. Po ní jsme navštívili knihkupectví Expedici. Tady jsem chtěla nejen, aby děti viděly větší knihovnu a jiné prostory, ale aby si uvědomily hlavní rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Druhá část exkurze se skládala z návštěvy v tiskárně. Cílem byla praktická ukázka prostředí tiskárny, aby děti dostaly představu, kde se kniha fyzicky vyrábí.

Celý článek

Napíšeme si knihu

Napíšeme si knihu

27. 4. 2016

Děti se sami stávají spisovateli a ilustrátory a na vlastní námět něco nakreslí a napíší. Děti z 1.A nakreslily samostatné komiksové příběhy. Děti z 1.B vytvořily dohromady jeden komiksový příběh. Komiksy budou vystaveny v městské knihovně v době letních prázdnin.

Celý článek

Návštěva ilustrátora

Návštěva ilustrátora

13. 4. 2016

Ve středu 13. dubna mezi prvňáčky zavítal ilustrátor dětských knih, p. Adolf Dudek. Jeho úkolem bylo děti seznámit s prací ilustrátora, což se mu na čtyřech nejznámějších pohádkách podařilo. Povídání bylo vstřícné, dynamické, energické a velmi názorné. I jeho návštěva proběhla v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.

Celý článek

Návštěva spisovatele

Návštěva spisovatele

22. 3. 2016

V úterý 22. března zavítala k prvňáčkům spisovatelka Klára Smolíková. Paní Smolíková přiblížila dětem svět komiksu. Děti se hlavně naučily, jak se v něm vyjadřují postavy a jak můžeme vyjádřit různé zvuky či samotný děj. K tomu nám pomohly postavičky ze spisovatelčiny knihy Na hradě bradě. Návštěva paní Smolíkové proběhla v rámci našeho projektu Knížka pro prvňáčka.

Celý článek

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

17. 2. 2016

S prvňáčky jsme se sešli ve středu 17. února, abychom si vyrobili ruční papír. Proč? Protože je to stále hlavní materiál na výrobu knih. Děti předem pomohly natrhat noviny na malé části, které se namočily a rozmixovaly, čímž se připravila papírovina. Z ní si pak každý žáček pomocí sít, vytvořil vlastní 2 archy ručního papíru. Tento ruční papír pak následně použijeme na výrobu knihy.

Celý článek

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka - Příběh knihy

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka - Příběh knihy

15. 1. 2016

Naše první setkání se odehrálo v knihovně. Prvňáčky jsem seznámila s naší knihovnou a s pravidly, jak se v knihovně chovat. Řekli jsme si, co knihovník dělá a jak se chováme ke knihám jako takovým. Nakonec jsme se seznámili s „příběhem knihy“ tzn., co všechno se musí udělat, aby kniha vznikla. Tento příběh nás bude provázet všemi následující setkáními.

Celý článek

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2015/2016

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2015/2016

V letošním roce se naše knihovna zapojuje do tohoto projektu již popáté. Zapojí se obě třídy prvňáčků v celkovém počtu 33 dětí. Naše návštěvy jsou plánovány od ledna do konce června a ústředním tématem našich setkání bude tzv. „příběh knihy“, ve kterém se děti seznámí se vznikem samotné knihy, a to od prvotního nápadu spisovatele, přes kresby ilustrátora, tisk a doručení do knihovny se zastávkou v knihkupectví. Smyslem těchto setkání je přiblížit proces vzniku samotné knihy, uvědomit si rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou a přiblížit dětem knihovnu jako místo, které slouží nejen k půjčování knih.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je ve školním roce 2015/2016 kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry BuchalovéKnihožrouti.

Plánovaná setkání:

  • Seznámení s knihovnou a prací knihovníka - Příběh knihy
  • Výroba ručního papíru
  • Návštěva spisovatele
  • Návštěva ilustrátora
  • Napíšeme si knihu
  • Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví, knihkupectví a knihovny v Českém Krumlově
  • Návštěva klášterní knihovny
  • Pasování prvňáčků

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

24. 6. 2015

Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo ve středu 24.6. Vlastnímu pasování předcházela návštěva klášterní knihovny ve Vyšším Brodě, kde nás po knihovně provedla paní Lucie. Návštěva kláštera byla společná pro obě třídy. Odtud děti putovaly do knihovny městské, kde došlo k samotnému pasování. Předtím však děti musely správně odpovědět na otázky Moudré sovy, která v knihovně přebývá a děti pasuje. Poté, co se tak stalo, mohlo se vstoupit do knihovny, kde bylo již vše připraveno k pasování. Pasování již měla každá třída zvlášť.

Celý článek