Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

image

Projekt vyhlašuje SKIP ČR

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd aktuálního ročníku základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince do května připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

 

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka - Příběh knihy

20. října, 24. října a 8. listopadu

Příběh knihy začíná první návštěvou knihovny, kdy se děti seznamují se samotnou knihovnou, knihovnicí, její prací a samotným příběhem knihy, tj. jak kniha vzniká. Schůzky proběhly ve dnech 20. října, 24. října a 8. listopadu.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2017/2018

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2017/2018

V tomto roce se naše knihovna zapojí do tohoto projektu již posedmé. Knihovnu budou navštěvovat dvě 1. třídy ze Základní školy ve Vyšším Brodě a 1. třída ze Základní školy v Lipně nad Vltavou. Naše návštěvy budou probíhat od října do konce června a ústředním tématem našich setkání bude opět tzv. „příběh knihy“, ve kterém se děti seznámí se vznikem samotné knihy a to od prvotního nápadu spisovatele, přes kresby ilustrátora, tisk a doručení do knihovny se zastávkou v knihkupectví. Smyslem těchto setkání je přiblížit proces vzniku samotné knihy, uvědomit si rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou a přiblížit dětem knihovnu jako místo, které slouží nejen k půjčování knih.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. Ve školním roce 2017/2018 je to kniha spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry KielbergerovéBráchova bota.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Na úplný závěr došlo k pasování prvňáčků na čtenáře v městské knihovně. Prvňáčci museli přečíst připravený text. Až poté došlo ke složení čtenářského slibu, samotnému pasování a předání zasloužené odměny v podobě šerpy, diplomu, knihy, která byla vydána pouze pro tento projekt, a komiksového sborníčku.

Celý článek

Návštěva knihovny cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě

Návštěva knihovny cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě

20.6. a 27.6.2017

Poslední návštěva, která byla pro děti připravena, byla návštěva klášterní knihovny, kterou nás provedla paní Lucie O´Suilleábhain. Zajímavě popovídala nejen o knihovně samotné, ale dovolila nám prohlédnout si zblízka několik starých knih.

Celý článek

Návštěva tiskárny, Městské knihovny v Českém Krumlově a kamenného knihkupectví

Návštěva tiskárny, Městské knihovny v Českém Krumlově a kamenného knihkupectví

8. 6. 2017

S dětmi jsme se zajeli podívat do tiskárny v Černé v Pošumaví, kde nás srdečně přivítala rodina Černých. Tady jsme měli možnost podívat se do grafického studia a odtud do vlastní tiskárny, kde jsme mohli obdivovat tiskařské stroje v provozu. Velmi zajímavé povídání bylo provázeno názornými ukázkami. Odtud jsme pokračovali do Českého Krumlova, kde nás provedl Městskou knihovnou její ředitel pan Martin Nechvíle. Neopomněli jsme navštívit ani tamní knihkupectví Expedice.

Celý článek

Výroba vlastní knihy

Výroba vlastní knihy

květen 2017

Každá třída si zvolila téma k napsání a ilustrování knihy. Ilustrace se kreslily na ručně vyrobený papír, text se napsal na papír klasický. Vše se ručně sešilo. Tato kniha však zůstává knihovně. Lipenští prvňáčci se nechali inspirovat knihou Jiřího Havla - Co tu kvete, svítí, létá? Jejich kniha je pojmenována „Co tu kvete?“ a obsahuje obrázky a texty květin. Vyšebrodští prvňáčci se stali „malými básníky“.

Zároveň děti zpracovaly svůj vlastní komiksový příběh. Z těchto příběhů se sestavil sborníček.

Celý článek

Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka

Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka

25. 4. 2017

Ilustrátor Adolf Dudek představil některé ze svých ilustrovaných knih a seznámil děti s prací ilustrátora.

Celý článek

Návštěva komiksového scénáristy Daniela Vydry

Návštěva komiksového scénáristy Daniela Vydry

15. 3. 2017

K prvňáčkům zavítal ve středu 15. března komiksový scénárista Daniel Vydra, který dětem přiblížil tvorbu komiksu.

Celý článek

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

17. 2. 2017

V pátek 17. února jsme se sešli v Základní škole ve Vyšším Brodě, kde na nás již čekala paní učitelka Jaroslava Marešová. S její velkou pomocí jsme si totiž vyrobili ruční papír. Ještě dříve, než jsme přistoupili k samotné výrobě, pomohly děti natrhat noviny, které se posléze namočily, aby se rozmixovaly a my mohli použít z nich připravenou papírovinu. Děti sami si pak z papíroviny vytvořily dva listy ručního papíru, který bude následně použit k výrobě vlastní knihy.

Celý článek

Povídání o písmu

Povídání o písmu

21. 12. 2016

Druhé setkání s prvňáčky se neslo v duchu písma. Povídali jsme si o tom, s čím a na co se kdy psalo. Přenesli jsme se do dob pravěku, starého Egypta i Číny. Ukázali jsme si různé druhy dnešního písma a sami si pak vyzkoušeli, jaké to bylo být písařem ve starověkém Egyptě.

Celý článek