Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

image

Projekt vyhlašuje SKIP ČR

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd aktuálního ročníku základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince do května připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2015/2016

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2015/2016

V letošním roce se naše knihovna zapojuje do tohoto projektu již popáté. Zapojí se obě třídy prvňáčků v celkovém počtu 33 dětí. Naše návštěvy jsou plánovány od ledna do konce června a ústředním tématem našich setkání bude tzv. „příběh knihy“, ve kterém se děti seznámí se vznikem samotné knihy, a to od prvotního nápadu spisovatele, přes kresby ilustrátora, tisk a doručení do knihovny se zastávkou v knihkupectví. Smyslem těchto setkání je přiblížit proces vzniku samotné knihy, uvědomit si rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou a přiblížit dětem knihovnu jako místo, které slouží nejen k půjčování knih.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je ve školním roce 2015/2016 kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry BuchalovéKnihožrouti.

Plánovaná setkání:

  • Seznámení s knihovnou a prací knihovníka - Příběh knihy
  • Výroba ručního papíru
  • Návštěva spisovatele
  • Návštěva ilustrátora
  • Napíšeme si knihu
  • Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví, knihkupectví a knihovny v Českém Krumlově
  • Návštěva klášterní knihovny
  • Pasování prvňáčků

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

24. 6. 2015

Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo ve středu 24.6. Vlastnímu pasování předcházela návštěva klášterní knihovny ve Vyšším Brodě, kde nás po knihovně provedla paní Lucie. Návštěva kláštera byla společná pro obě třídy. Odtud děti putovaly do knihovny městské, kde došlo k samotnému pasování. Předtím však děti musely správně odpovědět na otázky Moudré sovy, která v knihovně přebývá a děti pasuje. Poté, co se tak stalo, mohlo se vstoupit do knihovny, kde bylo již vše připraveno k pasování. Pasování již měla každá třída zvlášť.

Celý článek

Napíšeme si knihu

Napíšeme si knihu

14. 5. 2015

Děti se na začátku našich setkání seznámily s „Příběhem knihy“. Postupně jsme se setkali se spisovateli i s ilustrátorem. Viděli jsme, jak se kniha tiskne. Nyní byla řada na dětech, aby použily vlastně vyrobený ruční papír a aby si zahrály na spisovatele a ilustrátory. Každá třída si měla vybrat téma, na které bude psát a kreslit. Třída paní učitelky Trojákové si vybrala téma „Moje rodina“. Třída paní učitelky Lacinové psala o strašidlech.

Celý článek

Návštěva tiskárny, knihovny a knihkupectví

Návštěva tiskárny, knihovny a knihkupectví

18. 5. 2015

Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví, knihovny v Českém Krumlově a knihkupectví. V pondělí 18.5. se prvňáčci jeli podívat do tiskárny. To proto, aby na vlastní oči viděli, jak kniha vzniká. Na úvod jsme se zastavili v grafickém studiu, kde se graficky zpracovává návrh knihy. Paní Černá měla k dispozici grafické zpracování knihy Vyprávění o víle Bezince. Tu jsme pak viděli tisknout na velkém offsetovém stroji.

Manželé Černých nám již třetím rokem vyšli nesmírně vstříc v tom, že nás provedli svou tiskárnou a ukázali dětem, jak vlastní kniha nabyde fyzické podoby. Za to bych jim chtěla velmi poděkovat.

Z tiskárny jsme se přesunuli do Českého Krumlova, kde jsme navštívili Městskou knihovnu. Poté jsme navštívili i nedaleké knihkupectví Expedice a to proto, aby si děti uvědomily rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím.

Celý článek

Setkání s ilustrátorem

Setkání s ilustrátorem

10. 4. 2015

Dubnové setkání v rámci projektu Knížka pro prvňáčka se uskutečnila v pátek 10. dubna. Na návštěvu k nám přijel malíř a ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek. Ten děti hravou formou seznámil s prací ilustrátora a to včetně názorných ukázek, kde se zapojily nejen děti, ale i paní učitelky.

Celý článek

Setkání se spisovateli

Setkání se spisovateli

5. 3. 2015

Březnové setkání se spisovateli. Na návštěvu k nám zavítali spisovatelé pan Roman Kozák a pan Ivo Stehlík, autoři pohádek pro děti i knih pro dospělé. Oba přiblížili dětem práci spisovatele a velmi mile povídali o svých zkušenostech se psaním nejen pohádek.

Celý článek

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

5. 2. 2015

Při našem únorovém setkání jsme vyráběli ruční papír. Tentokrát si děti vyzkoušely, co obnáší taková výroba ručního papíru. Samy natrhaly na malé kousky noviny, které se namočily a rozmixovaly na papírovinu, ze které se vyráběly archy papíru. Dětem to šlo od ruky, takže si každý stihl udělat až tři archy. Ty se pak použily na výrobu jejich vlastní knihy.

Celý článek

Povídání o písmu

Povídání o písmu

2. 12. 2014

25. listopadu a 2. prosince jsme se s prvňáčky setkali podruhé v rámci našeho celoročního projektu Knížka pro prvňáčka. Po úvodním povídání a seznámení se s knihovnou, jsme si tentokrát vyprávěli „Příběh knihy“ – co všechno se stane, než se nám dostane kniha do rukou. Řekli jsme si také, že na světě není jen to naše písmo – latinka, ale že existují i jiné druhy písma a že ne vždy se psalo na papír. Děti se pak přenesly do dob starověkého Egypta a zahrály si na písaře. Své jméno si vyryly do sádrových destiček obrázkovým písmem - hieroglyfy.

Celý článek

Výstava starých tisků

Výstava starých tisků

23. 10. 2014

Dotkněte se historie nesla název výstava starých tisků. Výstava proběhla ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou, kdy k nám zavítali zaměstnanci historického fondu Jihočeské vědecké knihovny v čele s jejím vedoucím panem Jindřichem Špinarem. Přivezli sebou pět vzácných starých tisků, k nimž bylo možno dostat nejen odborný výklad, ale bylo možné si jimi i zalistovat. Byla to jedinečná příležitost ptát se odborníků i listovat starými tisky. Tuto výstavu navštívili i žáci prvních tříd s cílem seznámit se se starými knihami, o kterých se několikráte na našich sezení mluví (hlavně při návštěvě restaurátora).

Celý článek

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka

23. 10. 2014

S knihovnou se prvňáčci seznámili v rámci projektu Knížka pro prvňáčka 7.10. a 23.10. Povídali jsme si o knihovně, práci knihovníka i o pravidlech, jak se chovat ke knihám i v knihovně samotné.

Celý článek