Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

image

Projekt vyhlašuje SKIP ČR

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd aktuálního ročníku základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince do května připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

 

Nový ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Nový ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Letos je to počtvrté, co se naše knihovna do projektu zapojuje.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Ve školním roce 2014/2015 je to kniha spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vhrsti nesoucí název Odemyky zamyky.

Naplánované akce tohoto projektu:

  • Seznámení s knihovnou a prací knihovníka
  • Výstava starých tisků
  • Povídání o písmu
  • Výroba ručního papíru
  • Setkání se spisovateli
  • Setkání s ilustrátorem
  • Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví, knihkupectví a knihovny v Českém Krumlově
  • Napíšeme si knihu
  • Proč a jak opravujeme knihy
  • Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

25. 6. 2014

Ve středu 25. června jsme se v tomto školním roce setkali s prvňáčky naposledy. Naše celoroční setkávání tak zakončila návštěva klášterní knihovny ve vyšebrodském klášteře. Po ní jsme se s dětmi uchýlili do městské knihovny, kde proběhlo jejich pasování na čtenáře. Děti pasovala Moudrá sova. Aby mohly být děti pasovány, musely dokázat, že umí číst. Proto každý z nich přečetl jednu krátkou básničku. Poté, již pasovaný čtenář, obdržel krásnou knihu od Magdaleny Wagnerové s názvem Od A do ZET, kterou ilustroval Pavel Sivko.

Celý článek

Návštěva tiskárny, knihovny a knihkupectví

Návštěva tiskárny, knihovny a knihkupectví

13. 6. 2014

Teď bylo na řadě podívat se, jak samotná kniha vzniká. A co by mohlo být lepšího, než návštěva tiskárny.

V pátek 13. června jsme se proto vypravili do Černé v Pošumaví, kde nás velmi vlídně a přátelsky přijala rodina Černých. Prohlídka tiskárny byla fantastická - od grafického studia až po vlastní tiskařskou dílnu s řadou tiskařských strojů lišících se nejen velikostí ale i účelem. Děti, i paní učitelky, byly pohlceny velmi zajímavým a trpělivým výkladem a seznamováním s tím, co jaký stroj umí. Není nad zajímavý výklad s názornými ukázkami. Naše návštěva, která začala v grafickém studiu, končila po hodině a půl tamtéž. Jsem přesvědčena, že děti odcházely domů s jasnější představou, jak se taková kniha tiskne. Vedle svých zážitků si odnášely i drobnou pozornost.

Po návštěvě tiskárny jsme se přesunuli do Českého Krumlova, kde jsme si prohlédli Městskou knihovnu a místní knihkupectví Expedici.

Celý článek

Kdo, proč a jak restauruje knihy

Kdo, proč a jak restauruje knihy

13. 5. 2014

V úterý 13. května jsme se sešli s prvňáčky opět v rámci našeho projektu. Tentokrát nás čekala návštěva restaurátorky knih. Byla jí paní Lucie, která se zabývá restaurováním papíru. Ve svém povídání seznámila děti s tím proč se knihy restaurují, kdy se musí restaurovat a jak se to vlastně dělá. Na konci jsme si mohli do ruky vzít i vzorek pergamu a některé z restaurátorčiných pomůcek.

Celý článek

Napíšeme si knihu

Napíšeme si knihu

29. 4. 2014

I dnes jsme se s prvňáčky sešli ve škole a to proto, že si psali a ilustrovali svou vlastní knihu. S pomocí paní učitelky se děti měly vybrat téma a na toto téma napsat svou vlastní knihu. Děti si vybraly téma: zvířata. Každé z nich si vybralo své oblíbené zvířátko, které nakreslilo na svůj ručně vyrobený papír. Na další list papíru o zvířátku napsalo něco zajímavého. Děti si tak vyzkoušely práci jak ilustrátora, tak i spisovatele. Nyní stačí knihu jen svázat.

Celý článek

Návštěva ilustrátora

Návštěva ilustrátora

10. 4. 2014

Tentokrát jsme se s prvňáčky sešli ve škole a to u příležitosti besedy s ilustrátorem dětských knih - p. Adolfem Dudkem. Pan Dudek seznámil děti s prací ilustrátora a se svými knihami, které dětem nebyly neznámé. Hodně se i kreslilo. Náš host nás provedl některými známými českými pohádkami a zapojil do kreslení nejen děti ale i paní učitelky. Bavili jsme se všichni. Na závěr proběhla autogramiáda, která zanechala stopy nejen na papírech a časopisech, ale i na rukách či dětských tvářích.

Celý článek

Návštěva spisovatele

Návštěva spisovatele

21. 3. 2014

Prvňáčci zavítali do knihovny v pátek 21. března, aby se seznámili se spisovatelem p. Stehlíkem. S ním jsme si povídali, jaké to je psát knihy, co všechno to obnáší a také, co všechno se musí udělat, aby kniha vyšla. Příjemné povídání nám zpestřily přečtené pohádky a autorovy knihy Dřevorubecké pohádky.

Celý článek

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

28. 2. 2014

S prvňáčky jsme si při našem únorovém setkání vyrobili ruční papír. Tentokrát si děti vyzkoušely, co obnáší výroba ručního papíru. Samy natrhaly na malé kousky noviny, které se namočily a rozmixovaly na papírovinu, ze které se vyráběly archy papíru. Dětem to šlo od ruky, takže si každý stihl udělat až tři archy. Ty se pak použijí na výrobu vlastní knihy.

Celý článek

Povídání o písmu

Povídání o písmu

3. 12. 2013

Při našem druhém setkání jsme se více seznámili s tím, co nás během školního roku čeká. V krátkém příběhu jsme si řekli, jak vzniká kniha - od jejího napsání až po půjčení knihy v knihovně. Dále jsme si ukázali řadu písem, aby děti věděly, že naše latinka není jediné písmo na světě. A nakonec se prvňáčci přenesli o pár tisíciletí zpátky a vyzkoušeli si, jak se „psalo“ písařům ve starém Egyptě. Na připravené sádrové destičky, které si natřeli barvou, se nakonec podepsali...ale hieroglyfy.

Celý článek

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka

8. 10. 2013

Prvňáčci poprvé zavítali do knihovny v úterý 8. října a to u příležitosti Týdne knihoven. Děti se seznámily s knihovnou, s paní knihovnicí a její prací. Povídali jsme si o tom, kde knihovnu najdou, k čemu knihovna slouží, co se dá v knihovně půjčit a jak se k půjčeným knihám chovat. Vedle paní knihovnice se na děti přišla podívat i naše Moudrá sova, která v knihovně přebývá.

Celý článek