Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

image

Projekt vyhlašuje SKIP ČR

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd aktuálního ročníku základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince do května připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2013/2014

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2013/2014

Letos je to potřetí, co se naše knihovna do tohoto projektu zapojuje. Jelikož jsou dvě třídy prvňáčků budou akce probíhat pro každou třídu samostatně vyjma besed, v těchto případech budou třídy spojené.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. Pro školní rok 2013/2014 se připravuje kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Od A do Zet.

Naplánované akce projektu:

  • Seznámení s knihovnou a prací knihovníka
  • Povídání o písmu
  • Výroba ručního papíru
  • Návštěva spisovatele
  • Návštěva ilustrátora
  • Napíšeme si knihu
  • Kdo, proč a jak restauruje knihy
  • Návštěva tiskárny, knihovny a knihkupectví
  • Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

19. 6. 2013

Vyvrcholením tohoto projektu, jehož smyslem je seznámit děti s tím, jak vzniká kniha, je pasování na čtenáře.

Pasování proběhlo v knihovně ve středu 19. června. Děti musely dokázat přečtením básničky, že jsou čtenáři. A všichni ji přečetli na jedničku. Odměnou jim tak byla již zmiňovaná kniha básníka Radka Malého Všelijaké básničky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové, krásný diplom Čtenáře a také možnost 6ti měsíční registrace v Městské knihovně ve Vyšším Brodě zdarma.

Celý článek

Kdo, proč a jak restauruje knihy

Kdo, proč a jak restauruje knihy

31. 12. 1899

V pátek 14. června jsme se s prvňáčky sešli ve škole, kde jsme přivítali dalšího z hostů a to paní Lucii O´Suilleabhain, která se zabývá restaurováním papíru. Povídání o tom, proč a jak se staré knihy restaurování bylo velmi zajímavé. Zajímavé byly i pomůcky, které paní Lucka přinesla ukázat. Děkuji.

Páteční povídání završilo naše setkávání po celý letošní školní rok. Děti za tu dobu nahlédly do starých dob, kdy písmo ještě nebylo nebo vznikalo. Vyrobily si vlastní ruční papír, na který psaly a kreslily, takže si vyzkoušely být spisovateli i ilustrátory. Nahlédly do tajů tisku, aby získaly představu, jak taková kniha fyzicky vzniká. Navštívily knihkupectví i jinou knihovnu, aby si uvědomily, jaký je mezi nimi rozdíl. A nakonec se měly možnost seznámit s prací knihovníka.

Celý článek

Návštěva tiskárny, knihovny a knihkupectví

Návštěva tiskárny, knihovny a knihkupectví

5. 6. 2013

Ve středu 5. června jsme s prvňáčky cestovali. Na programu jsme měli návštěvu tiskárny v Černé v Pošumaví, knihovny a knihkupectví Expedice v Českém Krumlově.

Celý článek

Napíšeme si knihu

22. 5. 2013

Tentokrát jsem navštívila prvňáčky ve škole. Poté, co jsme se setkali se spisovateli i s ilustrátorem dětských knih, si děti sami vyzkoušely, co to obnáší být spisovatelem a ilustrátorem. Ve své knize píší děti o svých kamarádech. Každý z nich si vybral jednoho kamaráda, o kterém napsaly pár vět a dokonce nakreslily i jeho portrét. Určitě jsou všechny vydařené.

Bohužel selháním techniky, či její obsluhy, nejsou k dispozici fotografie z výroby knihy.

Celý článek

Návštěva ilustrátora

Návštěva ilustrátora

7. 3. 2013

Ve čtvrtek 7. března jsme mohli u prvňáčků přivítat vzácného hosta - ilustrátora dětských knih pana Adolfa Dudka. Pro děti měl pan Dudek připravený moc pěkný program, který je seznamoval nejen s prací ilustrátora, ale sami si mohly vyzkoušet, jak snadné je kreslit pomocí základních geometrických tvarů.

Program to byl nejen poučný ale i velmi akční a děti se rády zapojily. A nejen děti.

Celý článek

Návštěva spisovatele

Návštěva spisovatele

20. 2. 2013

Ve středu 20. února jsme se opět setkali s prvňáčky v knihovně. Tentokrát k nám měl na besedu zavítat spisovatel. Povedlo se, že k nám zavítali hned spisovatelé dva - pan Roman Kozák a pan Ivo Stehlík. Úlohu měli nelehkou - seznámit děti s tím, co obnáší práce spisovatele, jak se kniha píše a jak se potom vydá.

Zasvěcené informace ohledně vydání mohl podat pan Stehlík, který vlastní nakladatelství. Mnohé otázky dětí byly takříkajíc “na tělo”, ale páni spisovatelé si s nimi bravurně poradili. A já doufám, že děti z knihovny odcházeli o trochu moudřejší.

Mé poděkování patří oběma pánům, panu Kozákovi a panu Stehlíkovi, za to, že byli ochotni k nám přijet a s dětmi si popovídat.

Celý článek

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

24. 1. 2013

Ve čtvrtek 24.ledna jsme se s prvňáčky sešli proto, abychom si vyzkoušeli, jak se dělá takový papír.

Před samotnou výrobou se děti podílely na přípravě papíroviny. Přinesly si z domova noviny, které natrhaly nadrobno. Natrhané noviny se namočily a rozmiksovaly. A tady již přichází velká pomoc a ochota paní učitelky Marešové, která s pomocí třídní učitelky paní Trojákové připravila papírovinu pro natěšených 28 dětí. Samotná výroba papíru proběhla ve škole v učebně přírodopisu, čímž byla knihovna ušetřena.

Myslím, že si to děti užily a že zjistily, že vyrobit si papír není jen dřina ale i legrace. Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat paní učitelce Marešové za její vstřícnost a ochotu pomoci nám nejen s přípravou papíroviny ale i učebny, kde jsme s dětmi papír mohli vyrábět.. Bez její pomoci bychom si ruční papír nevyrobili.

Celý článek

Povídání o písmu

Povídání o písmu

30. 11. 2012

Naše listopadové setkání připadlo na poslední den v měsíci. V pátek 30. listopadu jsme se sešli v knihovně, abychom si povídali o písmu. Vlastně jsme zabloudili až do dávné historie a přes nástěnné malby, klínové písmo, hieroglyfy či kipu, jsme se dostali do současnosti. Ukázali jsme si různé typy písem.

Sami jsme se nakonec přenesli do dob starověkého Egypta a hieroglyfů. Děti si vyzkoušely, jak se v té době museli cítit písaři. Připravené sádrové destičky si děti natřely barvou, která během našeho povídání zaschla. Mezitím si děti na papír mohly vyzkoušet napsat své jmého pomocí hieroglyfů. Jejich úkolem pak bylo své jméno pomocí obrázků vyrýt do sádrové destičky.

Celý článek

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka

24. 10. 2012

I letos se knihovna zapojí do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Naše setkání jsme však, oproti loňskému roku, zahájili již na podzim. První setkání prvňáčků v knihovně proběhlo v rámci Týdne knihoven.

Děti se přišly do knihovny podívat, aby věděly, kde knihovnu najdou. Povídali jsme si o tom, co se v knihovně půjčuje, kdo zde pracuje a co všechno je vlastně prací knihovníka. Jelikož byla knihovna čerstvě vymalovaná a chyběla výzdoba v dětském oddělení, děti udělaly zvířátkovou abecedu.

Celý článek