Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

image

Projekt vyhlašuje SKIP ČR

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd aktuálního ročníku základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince do května připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka podruhé

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka podruhé

Letos je to podruhé, co se naše knihovna do projektu zapojuje. Na každý měsíc byla připravena jedna beseda. Cílem besed je seznámit děti s knihou a to od jejího vzniku až po konečnou fázi, kdy se kniha dostane do knihovny.

Celý článek

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

27. 6. 2012

e středu 27. června jsme se naposledy sešli s prvňáčky v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Do knihovny je spolu se mnou pozvala Moudrá sova. Odměnou za to, že děti při všech setkáních byly moc hodné, byla návštěva kláštěrní knihovny. Po ní jsme se vrátili do knihovny městské. Tady na nás čekalo malé shrnutí toho, co všechno jsme stihli při našich setkáních udělat. A pak následovalo to nejdůležitější. Moudrá sova, která dorazila do knihovny s malým spožděním, se ujala samotného pasování. Nejprve musely děti ukázat, jak a jestli umí číst. Všechny přečetly svou část krátkého příběhu na jedničku. Mohlo se pasovat. A tak dnešní dopoledne rozšířilo řady čtenářů 26 vyšebrodských prvňáčků.

Jako odměnu si každý domů odnesl knihu Miloše Kratochvíla - Školníci, diplom a speciální průkaz prvňáčka - čtenáře, jež mu umožňuje navštěvovat městskou knihovnu do konce roku 2012 zdarma. Doufám, že děti budou na dnešní odpoledne ještě nějakou chvíli rádi vzpomínat.

Tímto bych chtěla poděkovat panu převorovi za to, že nám umožnil zdarma návštěvu klášterní knihovny. Všechny děti byly nadšené.

Děkujeme.

Celý článek

Návštěva knihovny v Českém Krumlově

Návštěva knihovny v Českém Krumlově

16. 5. 2012

Ve středu 16. května jsme se v rámci projektu Knížka pro prvňáčka vydali s prvňáčky do Českého Krumlova. Tady nás čekala návštěva Městské knihovny, která se nachází ve starých budovách. Knihovnou nás provedla sama paní ředitelka Votřelová.

Po návštěvě knihovny jsme zašli jen na skok do knihkupectví Expedice, abychom si prohlédli nejnovější nabídku knih pro děti.

A odtud naše kroky směřovaly do Domu loutek. Tady nás střelhbitě provedl pan Vondrouš, protože nás, bohužel, tlačil čas. V Domu loutek bylo na co se koukat. Myslím však, že nejzáživnější byla strašidelná půda a loutkové divadlo. Doufám, že děti strávily dopoledne nejen poučné ale i zábavné.

Celý článek

Napíšeme si knihu

Napíšeme si knihu

24. 4. 2012

ešli jsme se s prvňáčky v jejich třídě, abychom konečně použili námi vyrobený ruční papír. S dětmi jsme se domlvili na tom, že si uděláme knihu. Děti si tak zahrají na spisovatele i ilustrátory. Každý měl již napsanou básničku vážící se k nějakému písmenku v abecedě a jejich dalším úkolem bylo k tomu nakreslit obrázek. Každý si mohl vybrat, zda nakreslí to, co je v básničce nebo si vymyslí obrázek vlastní.

Vyučovací hodina uběhla rychle a děti za tu dobu stačily nalepit napsané básničky na barevné papíry a nakreslit obrázky. Moc se povedly. Teď jen zbývá vymyslet název pro naši knihu a dát listy svázat.

Celý článek

Jak se opravují knihy

Jak se opravují knihy

4. 4. 2012

Ve středu 4. dubna jsme se opět setkali s prvňáčky. Tentokrát jsme zavítali do třídy prvňáčků, abychom si povídali o tom, proč se knihy restaurují, kdo to dělá a jak se to dělá.

Se mnou děti navštívila i paní Lucie O´Suilleabhain Špalková, která se zabývá restaurováním papíru. Její povídání bylo velmi poučné a zajímavé.

Celý článek

Povídání o písmu

Povídání o písmu

21. 3. 2012

Ve středu 21. března jsme se s prvňáčky opět sešli. Nejdříve si děti natřely připravené sádrové destičky. Mezitím, co nám zasychala barva, jsme si povídali o písmu.

Prohlédli jsme si, jak vypadá písmo arabské, hebrejské, čínské, azbuka nebo jak vypadalo písmo klínové, hieroglyfy či kipu. Děti si tentokrát vyzkoušely, co to obnáší podepsat se pomocí hieroglyfů. Každý se na natřenou sádrovou destičku podepsal. A všem se to moc povedlo!

Celý článek

Návštěva spisovatele

Návštěva spisovatele

29. 2. 2012

Ve středu 29. února jsme se v knihovně opět sešli s prvnáčky v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Tentokrát jsme měli na návštěvě nakladatele a spisovatele pana Iva Stehlíka.

Pan Stehlík je autorem knihy pro děti s názvem Dřevorubecké pohádky. Paní učitelka Lacinová dětem některé pohádky z této knihy četla. Otázky na pana spisovatele byly četné a některé i „na tělo“. Povídali jsme si, jaké to je psát pohádky a co to obnáší knihu vydat. Děti se nechaly inspirovat přečtenými pohádkami a nakreslily krásné obrázky hejkala a ohniváče.

Obrázky budou k vidění v dětském oddělení knihovny.

Celý článek

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

1. 2. 2012

Začátkem února jsme se poprvé sešli s prvňáčky v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Sešli jsme se proto, abychom si vyzkoušeli, jak se dělá takový papír.

Před samotnou výrobou se děti podílely na přípravě papíroviny. Přinesly si z domova noviny, které natrhaly nadrobno. Natrhané noviny se namočily a rozmiksovaly. A tady již přichází velká pomoc a ochota paní učitelky Marešové, která s pomocí třídní učitelky paní Lacinové připravila papírovinu pro natěšených 27 dětí. Samotná výroba papíru proběhla ve škole v učebně přírodopisu - uznáte, že knihovna mohla dostát značné újmy, kdyby daný proces probíhal tam.

Myslím, že si to děti užily a že zjistily, že vyrobit si papír není jen dřina ale i legrace. Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat paní učitelce Marešové za její vstřícnost a ochotu pomoci nám. Bez její pomoci bychom si ruční papír nevyrobili.

Celý článek

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2011/2012

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2011/2012

SKIP ČR vyhlašuje čtvrtý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka. Ve školním roce 2011/2012 je to kniha oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla: Školníci, kterou ilustruje přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta Fučíková.

I naše knihovna se letos zapojila do tohoto projektu. Prvňáčci se mohou těšit na následující akce:

  • Výroba ručního papíru
  • Návštěva spisovatele
  • Povídání o písmu
  • Jak se opravují knihy
  • Napíšeme si knihu
  • Návštěva knihovny v Českém Krumlově
  • Pasování prvňáčků