Výstavy

Vernisáž s přednáškou

Vernisáž s přednáškou

3. 10. 2018

Ve středu 3. října v 18 hod bych Vás ráda pozvala na vernisáž výstavy Kohoutí kříž, kterou zahájí přednáška Mgr. Iva Kareše.

Dotkněte se historie

Dotkněte se historie

23. 10. 2014

Ve čtvrtek 23. října 2014 od 10 – 17 hodin proběhla v Zasedací místnosti MěÚ výstava starých tisků. Výstava proběhla ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou, kdy k nám zavítali zaměstnanci historického fondu Jihočeské vědecké knihovny v čele s jejím vedoucím panem Jindřichem Špinarem. Přivezli sebou pět vzácných starých tisků, k nimž bylo možno dostat nejen odborný výklad, ale bylo možné si jimi i zalistovat. Byla to jedinečná příležitost ptát se odborníků i listovat starými tisky.

Výstava byla velice úspěšná. Během dne ji navštívilo 155 žáků a dalších 30 zájemců o staré knihy. Bezprostřední reakce na ni byly velmi kladné, což mne velmi potěšilo.

Celý článek

Bible včera, dnes a zítra

Bible včera, dnes a zítra

24. 10. 2011

Ve dnech 24.- 27. října 2011 proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu putovní výstava Bible včera, dnes a zítra. Jsem ráda, že si tato výstava našla cestu do Vyššího Brodu a doufám, že se líbila všem, kteří výstavu navštívili. Podle odhadu se na výstavu přišlo podívat na 150 lidí, což je na naše město, skoro bych řekla, úctyhodná návštěvnost, zvláště, když vezmeme v potaz, že výstava trvala jen čtyři dny.

Celý článek

Z historie dřevařských závodů

Z historie dřevařských závodů

20. 4. 2009

V pondělí 20. dubna 2009 proběhla v Městské knihovně vernisáž k výstavě „Z historie dřevařských závodů“. Výstava byla uspořádána v rámci oslav 750. výročí založení města Vyšší Brod a trvala do 22. května.

Na výstavních panelech se stručně zachytila skoro 60tiletá historie podniku. Jsou zde zmíněny jeho poválečné začátky, výstavba a provoz „starého závodu“, zakoupení budovy bývalé hydroelektrárny, budování „závodu nového“ a jeho provoz až po současnost. Bohužel panel určený budoucím vizím již zůstal prázdný.

Celý článek